Santtu Karhinen BCDC EnergiaEnergy Economics (Vol. 81, 2019, 942–959) on julkaissut Santtu Karhisen ja Hannu Huukin tutkimusartikkelin Private and social benefits of a pumped hydro energy storage with increasing amount of wind power. Karhinen ja Huuki laskevat artikkelissaan pitkän aikavälin kannattavuuden pumppuvesivoimalaitokselle (pumped hydro energy storage, PHES), joka suunnitellaan rakennettavaksi Pyhäsalmen maanalaiseen kaivokseen. Tutkijat mallintavat optimaalisen pumppuvoimalatoiminnan useille mahdollisille tulevaisuuden skenaarioille, joissa tuulienergian määrä vaihtelee.

”Mallinnusmenetelmämme käsittää sähkön tukkumyyntihintojen arvioinnin päivänsisäisille sekä vuorokausi- ja tasapainotusmarkkinoille tuulivoiman määrän funktiona. Nämä arvioidut hintaprofiilit syötetään dynaamiseen optimointimalliin, jossa pumppuvesivoimalaitos maksimoi markkinatulonsa ottaen huomioon optimaalisen sitoutumisen seuraavan vuorokauden markkinoilla”, Karhinen ja Huuki kertovat.

BCDC Energian taloustieteen tutkijat osoittavat, että tuulivoiman lisääntyminen muuttaa optimaalista pumppuvoimalatoimintaa ja lisää siitä koituvia voittoja. Lisäksi he määrittelevät kuinka pumppuvoimalainvestointi laskee järjestelmän tasapainottamisen kustannuksia tuulivoiman lisääntyessä.

Onnittelumme!

Private and social benefits of a pumped hydro energy storage with increasing amount of wind power

Kuvat: Suomen ympäristökeskuksen tutkijat ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tohtorikoulutettavat Santtu Karhinen (ylh.) ja Hannu Huuki ovat kirjoittajina Energy Economicsin tuoreessa artikkelissa. Kuvat: Kati Leinonen.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita