BCDC Energia kiittää Suomen Akatemian yhteydessä toimivaa Strategisen tutkimuksen neuvostoa (STN) saamastaan jatkorahoituksesta. Tulevalla kaudella hanke syventää yhteistyötään kotiorganisaatioiden, strategisten kumppaneiden ja BCDC Advisory Boardin kanssa sekä laajentaa vuorovaikutustaan sähkönkuluttajien, tuottajien ja päätöksentekijöiden suuntaan.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt BCDC Energia -tutkimushankkeelle 2 561 690 euron jatkorahoituksen vuosille 2018–2021. Oulun yliopiston koordinoimaa hanketta johtaa taloustieteen professori Rauli Svento Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta. Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot -ohjelmaan kuuluvan konsortiohankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja aurinko- ja tuulienergian kustannustehokkaaseen käyttöön. Hankkeen yhteiskunnallisesti vuorovaikutteinen ja vaikuttava tutkimus perustuu STN:n tavoitteisiin.

BCDC-tutkimus ja -yhteisö on tullut mediassa tutuksi mm. energiasääennusteen kehittäjänä. Kuva: Kati Leinonen

Tieteidenvälinen työ vankka pohja tulevalle

BCDC Energian tutkimus on keskittynyt 1. rahoituskaudella (2015–2017) sähköjärjestelmän järjestelmätason analyyseihin. Aurinko- ja tuulienergian käyttö lisääntyy, ja tutkimus on kohdistunut tuotantotapojen vaihtelevuuden tasaamiseen ja syntyvien kustannusten minimoimiseen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa on selvitetty muun muassa vesivoiman ja kysyntäjouston yhdistettyä vaikutusta.

Tietoliikennetekniikan osalta BCDC on osoittanut tapahtumakohtaisen viestinnän olevan järjestelmän ja pilvipalvelun välistä aikaperusteista viestintää tehokkaampaa. Hajautetun energiantuotannon laskennassa hanke on tutkinut reunalaskennan edullisuutta. BCDC:n ensimmäinen innovaatio energiasääennuste on osoittautunut erittäin suosituksi: palvelu on kerännyt kesästä 2016 lähtien jo yli 11 000 vierailua.

Onnistuneet aurinko-ja tuulienergiaratkaisut vaativat osaamista ja vuorovaikutusta

BCDC:n tieteenalarajat ylittävä päämäärä aurinko- ja tuulienergiaratkaisujen löytämiseksi edellyttää laajaa osaamista ja vuorovaikutteista yhteistyötä. BCDC Energia yhdistää 40 taloustieteen, tieto- ja sähkötekniikan, ilmatieteen, tietojenkäsittelytieteen sekä informaatio- ja viestintätieteen tutkijaa. Mukana tutkimus- ja vuorovaikutustyössä ovat lisäksi tutkijoiden kotiorganisaatiot eli Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos sekä Suomen ympäristökeskus SYKE ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT. Kahden vuoden aikana hankkeen tutkimusytimen ympärille on muodostunut yhteisö, johon kuuluvat strategiset kumppanit sekä viidentoista yrityksen neuvoa-antava BCDC Advisory Board.

BCDC-tutkimustyö on kansainvälistä, ja tätä yhteistyötä syvennetään ja laajennetaan. Tärkeimpinä tutkimuspartnereina ovat ensimmäisellä kaudella olleet Arizonan yliopisto USA:ssa, St. Andrews’n yliopisto Iso-Britanniassa ja Uumajan yliopisto Ruotsissa sekä Potsdamin tutkimuslaitos Saksassa.

BCDC-yhteiskehittely vahvistaa ja laajentaa yhteisöä kohti kuluttajia ja tuottajia

Toisella rahoituskaudella BCDC Energia siirtyy tutkimuksessaan lähemmäksi yksittäisiä kuluttajia ja tuottajia. Kysyntäjouston toteutumismahdollisuutta ja informaatio-ohjauksen toimivuutta tutkitaan, ja tulosten pohjalta selvitetään kotitalouksien mahdollisuuksia energiakäyttäytymisensä muuttamiseen.

BCDC tutkii, testaa ja kehittää tuulivoimaloiden jäätämisennusteita sekä paikallisen tiedon merkitystä energiasääennusteiden parantamisessa. Hyvin alkanutta BCDC-tutkimustiimien ja BCDC Advisory Boardin välistä yhteiskehittelyä jatketaan virtuaalivoimalan konseptoinnin parissa, ja pilotointeja pyritään käynnistämään. Tavoitteena on toteuttamiskelpoiset liiketoimintamallit ja käytännön toteutukset.

Tutkimushanke vahvistaa vuorovaikutusta yhteistyökumppaneiden, päätöksentekijöiden ja energiakiinnostuneen yleisön kanssa. BCDC-tutkimuksesta kerrotaan myös jatkossa populaaristi; esimerkiksi BCDC Keep on Talking -podcast-sarjassa, jonka ensimmäinen osa on juuri julkaistu. Myös policy briefien tuottaminen aloitetaan yhteiskunnallisen keskustelun ja tutkimuksen kannalta relevantissa vaiheessa.

 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita