BCDC Energian suunnittelija ja viestijä Kaisa Ikonen kertoo vuorovaikutusta painottavan STN-tutkimushankkeen tiedeviestinnästä Oulun yliopiston uudella Digitaaliset ihmistieteet -opintojaksolla. Opiskelijat perehtyvät BCDC Vuorovaikutus -tiimissä työskentelevän Ikosen kanssa moniorganisatorisen hankkeen digitaaliseen viestintäympäristöön, suunnittelija-tiedeviestijän ammattikuvaan sekä viestinnän toteuttamiseen.

Ikonen käy läpi hankkeen käyttöönottamia digitaalisia sisäisen ja ulkoisen viestinnän välineitä sekä verkkonäkyvyyden seurantatyökaluja. Lisäksi informaatiotutkimuksen yliopistonlehtori Terttu Kortelainen avaa verkkonäkyvyyden tutkimuksen teoriaa huomion ja huomiodatan käsitteiden kautta.

Tutkimushankkeen viestintä on digitaalista yhteistyötä

Kaisa Ikonen, Terttu Kortelainen, Kaisa Vehkalahti, BCDC Energia, Oulun yliopisto, tiedeviestintä, digitaalisuus, ihmistieteetIkosen mukaan hankkeen viestinnässä keskeistä on substanssiosaamisen ja vastuun jakaminen tutkijoiden ja viestijän kesken. Digitaaliset välineet mahdollistavat ja tiivistävät tutkijoiden, yhteistyökumppaneiden, päätöksentekijöiden ja laajemman yleisön välistä vuorovaikutteista viestintää.
Verkkonäkyvyyttä seurataan rahoittajan edellytyksestä ja mediaa varten, mutta myös tutkijoiden tiedeviestintämotivaation kasvattamiseksi. On tärkeää tietää, mitkä sisällöt ovat saaneet eniten huomiota.

Katso Digitaalista tiedeviestintää -video Oulun yliopiston Vimeo-kanavalla

Keskustelemassa Digitaaliset ihmistieteet -opintojakson vastuuopettaja Kaisa Vehkalahti (kuvassa vas.), BCDC Energian suunnittelija-viestijä Kaisa Ikonen ja informaatiotutkimuksen yliopistonlehtori Terttu Kortelainen. 

Digitaaliset ihmistieteet, HuTK (5 op)
Digitaaliset ihmistieteet -luentosarjassa eri alojen asiantuntijat, tutkijat ja työelämää edustavat luennoitsijat perehdyttävät humanistisen tiedekunnan opiskelijoita digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskysymyksiin, menetelmiin, aineistoihin ja näkökulmiin. Some- ja verkkotutkimuksen työpajoissa opiskelijat perehtyvät mm. verkkotekstin tuottamiseen ja verkkoaineistojen analyysiin.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita