BCDC Energiassa tehdään korkeatasoista, yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta. Hankkeen tutkijat toimivat muun muassa kutsuttuina asiantuntijoina seminaareissa ja tapahtumissa. Tutkimustiedosta kertominen lisää ymmärrystä ja vaikuttavuutta.

Kuluttajat aktiivisiksi kasvaville uusiutuvien energiamarkkinoille

maria kopsakangas-savolainen, bcdc energia, energiavirasto, uusiutuvan energian ajankohtaispäivä, energiamarkkinat, uusiutuva energiaOulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen professori, BCDC-tutkimusjohtaja Maria Kopsakangas-Savolainen ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkija Enni Ruokamo tarjosivat tutkimuspohjaisia vastauksia uusiutuvan energiantuotannon kasvuun liittyviin kysymyksiin Uusiutuvan energian ajankohtaispäivässä. Energiaviraston tilaisuus järjestettiin Helsingin Paasitornissa 22. tammikuuta.

Kopsakangas-Savolaisen keynote-puheen ”Miten uusiutuva energia integroidaan energiamarkkinoille?mukaan energiateollisuuden päästöttömyyden vauhdittaminen on keskiössä Suomen 1,5 asteen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa. Avainasemassa on uusiutuvan energian tehokas integrointi, joka vaatii kulutuksen joustavuutta ja kuluttajien roolin muuttumista aktiivisiksi toimijoiksi: ”Kulutusjouston aktivointi vaatii kuluttajien asenteiden ja preferenssien tuntemusta, uudenlaisia palveluita, älykästä teknologiaa sekä uusia markkinatoimijoita kuten erilaisia energiayhteisöjä.” ”Sääennusteiden merkitys tuotanto- ja kulutusennusteiden virheiden pienentämisessä korostuu, mutta myös varastointiteknologiat, jotka luovat pidemmällä aikajänteellä mahdollisuuksia yhä suurempaan vaihtelevan tuotannon osuuteen ja sen tehokkaaseen integrointiin energiajärjestelmään”, Kopsakangas-Savolainen summaa.

Ruokamo avasi tutkimustuloksiaan kuluttajien kysyntäjoustoasenteista ja -valmiuksista otsikolla ”Haluavatko kuluttajat joustaa?” osana Kuluttajat energiamarkkinoilla -sessiota. Ruokamon mukaan kysyntäjousto on tulevaisuuden energiamarkkinoiden keskiössä. Kuitenkin BCDC Energiassa kuluttajille suunnatun kyselyn tulos kertoo, että vastanneista vain 10 prosenttia on kuullut kysyntäjoustosta. ”Tutkimustietoa tarvitaankin kuluttajia miellyttävien kysyntäjoustopalveluiden, -tuotteiden ja -sopimuksien kehittämiseen”, Ruokamo kertoo, ja tarkentaa: ”Kysyntäjoustopalveluiden osalta kuluttajat ovat valmiimpia lämmityksen etäohjaukseen kuin käyttösähkön etäohjaukseen.” Tutkimustulosten perusteella kysyntäjouston aktivoinnissa on oleellista se, että kuluttajat tyytyvät pienempiin kompensaatioihin joustopalveluihin ja -sopimuksiin osallistumisesta, mikäli kysyntäjousto synnyttää päästövähennyksiä energiasektorilla.

Kuva (ylh.): Maria Kopsakangas-Savolainen toimi Energiaviraston järjestämän Uusiutuvan energian ajankohtaispäivän keynote-puhujana 22. tammikuuta, kuva Enni Ruokamo.

UE-ajankohtaispäivä Twitterissä, mm. hashtagilla #uusiutuva2019.
Kopsakangas-Savolaisen esitys
Energiaviraston kanavalla YouTubessa ->
Kaikki päivän esitykset 
Energiaviraston sivuilta –>

 

Tuulivoima-akatemiassa sääriippuvaisen tuotannon äärellä –
Mitä silloin kun ei tuule?

bcdc energia, uusiutuva energia, maria kopsakangas-savolainen, enni ruokamo, kulutusjousto, energiajärjestelmä, energiamarkkinat, sähkösopimusTulevaisuudessa sähkö on yhä keskeisemmässä asemassa liikenteessä ja lämmityksessä. Koska päästöjä on vähennettävä, on puhtaan, sääriippuvaisen sähkön tuotannon lisääminen välttämätöntä. Varsinkin pohjoisessa tuulivoima näyttelee suurta roolia. Energia-alan neljä huippu-asiantuntijaa Maria Kopsakangas-Savolainen, Pasi Vainikka, Juha Kiviluoma ja Karoliina Auvinen kertoivat näkemyksensä kasvavan sääriippuvaisen tuotannon ja lisääntyvän sähkönkulutuksen yhteensovittamisen haasteeseen Suomen Tuulivoimayhdistyksen Tuulivoima-akatemiassa Lasipalatsissa 29. tammikuuta.

BCDC-johtaja Kopsakangas-Savolainen painottaa ratkaisuna mm. kulutuksen joustavuutta ja kuluttajien roolin muutosta aktiiviseksi toimijaksi – älykästä automaatiota hyödyntämällä. ”Kulutusjouston toimiessa optimaalisesti tuulettomina hetkinä ei-välttämättömät toiminnot automatisoidusti aikaistuvat, tai siirtyvät vaihtoehtoisesti myöhemmäksi, jolloin sähköntuotannon ennustettavuuden ja energiasääennusteiden merkitys korostuu. Varastoitua energiaa voidaan vapauttaa kulutukseen mm. akku- ja lämpövarastojen sekä rakennusten lämmönsidonnan kautta. Toisaalta mm. huonelämpötilaa voidaan tarvittaessa laskea niistä tiloista, joissa ei silloin oleskella. Hyvät siirtoyhteydet ovat tärkeitä, jotta energiaa voidaan siirtää tuulisilta alueilta kulutuskeskittymiin”, Kopsakangas-Savolainen listaa.

 

Esitykset ja tiedotteet Suomen Tuulivoimayhdistyksen sivuilla:

Tuulivoimasta primäärienergiaa – mutta mitä silloin kun ei tuule? ->
BCDC Energia -tutkimushanke: Valtaosalla kotitalouksista kiinteähintainen sähkösopimus ->

Maria Kopsakangas-Savolainen: Kuluttajat aktiiviseksi osaksi sähköjärjestelmää
Kaikki Tuulivoima-akatemian esitykset (29.1.2019)

Kuva (alh.) pixabay.com/Pexels.

Helmikuussa: Monitieteistä BCDC Energian tutkimusta myös Kansantaloustieteen päivillä 7.–8.2., Tiede kohtaa vaalit -keskustelusarjan Ilmastonmuutos selviytymiskysymyksenä -tilaisuudessa 8.2. ja Ratkaisuja tieteestä -vuosikonferenssissa 14.2. Seuraa uutisointia!

Aiheeseen liittyviä artikkeleita