BCDC Energian vuorovaikutusvastaava Maija-Leena Huotari alusti suomalaisten kotitalouksien ja kansalaisten mahdollisuuksista osallistua kestävän energiajärjestelmän kehittämiseen Bangladeshin ensimmäisessä kansainvälisessä informaatio- ja tietojohtamisen konferenssissa Dhakassa 25.–27. huhtikuuta.

maija-leena huotari guest speaker kansalaisten mahdollisuudet osallistua kestävän energiajärjestelmän kehittämiseen, Strateginen tutkimus. BCDC EnergiaHuotari tarkasteli suomalaisten kotitalouksien osallistumista energiayhteisöihin BCDC-hankkeessa toteutetun energiatiedon lukutaidon, kotitalouksien älykkäiden mittausjärjestelmien sekä kysyntäjouston tutkimuksen pohjalta.

Huotarin mukaan suomalaisissa kotitalouksissa on kehittymässä uusia energian kulutuksen ja tuotannon käytänteitä. ”Vielä on kuitenkin matkaa uuden energiajärjestelmän omaksumiseen. Arjen käytänteiden muuttaminen on haastavaa, mutta energiainformaatio- ja tietokylläinen ympäristö saattaa nopeuttaa muutostahtia. Kysyntäjousto edellyttää myös taloudellisia hyötyjä kotitalouksille”, kutsuttuna Guest Speakerina toiminut Huotari totesi.

Konferenssin järjestivät East Westin yliopiston informaatiotutkimuksen ja kirjastonjohtamisen osasto sekä Bangladeshin julkishallinnon koulutuskeskus.

Lisää konferenssista: 1st International Conference on Information and Knowledge Management (i-IKM 2019) ja i-IKM2019-esite

Professori Maija-Leena Huotari (oik.) avasi BCDC Energian tutkimustuloksia Bangladeshin Dhakassa huhtikuun lopussa. Kuva: Jesus Lau.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita