Energy Policy (Vol. 127(April 2019), 51–63) on julkaissut BCDC-tutkimusjohtaja, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen energiatalouden professori Maria Kopsakangas-Savolaisen sekä kiinalaisten taloustieteen kollegojen Hong-Zhou Lin, Ming-Zhe Yanin, Jian-Lin Wangin ja Bai-Chen Xien tutkimusartikkelin Which provincial administrative regions in China should reduce their coal consumption? An environmental energy input requirement function based analysis.

bcdc energia, maria kopsakangas-savolainen, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, hiilidioksidipäästöt, hiilenkulutus, kiina, energiatehokkuus

Kopsakangas-Savolainen kollegoineen ovat selvittäneet, onko Kiinan keskushallinnon vuonna 1996 hiilen kulutuksen vähentämiseksi asettamalle direktiiville 2984 olemassa tieteellisiä perusteita. He analysoivat parametrisen stokastisen rintamamallin avulla Manner-Kiinan 29 maakunnan energiatehokkuutta, ja huomioivat tehokkuuden arvioinnissa hiilidioksidipäästöistä ympäristölle aiheutuvat haitat.

Tutkimuksen tuloksena kehitetty malli yhdistää ensimmäistä kertaa parametriseen stokastiseen rintamamalliin ympäristöä huomioivan energiatehokkuuden lisääntymisen ei-säteittäisesti, eli siten, ettei muiden tuotantopanosten ja lopputuotosten määrässä tapahdu energiatehokkuuden lisääntymisestä huolimatta muutoksia.

bcdc energia, maria kopsakangas-savolainen, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, hiilidioksidipäästöt, hiilenkulutus, kiina, energiatehokkuusEmpiiriset tulokset osoittavat, että alkuperäinen alueellinen hiilenkulutuksen vähentämiseen tähtäävä suunnitelma ei perustu päästöjä huomioivaan kustannustehokkaaseen toimintatapaan. Artikkelin tuloksena asiantuntijat ehdottavat maakunnittaista hiilen kulutuksen tehostamispotentiaalia, joka on toteutukseltaan sekä kustannustehokas että hiilidioksidipäästöjä maksimaalisesti pienentävä. Tutkijat ehdottavat myös sääntelyprosessiin liittyviä uudistuksia, mm. prosessin läpinäkyvyyden parantamista sekä markkinamekanismeja jäljittelevien kannustimien luomista.

Onnittelemme!

Kuvat: Suomen Ilmastopaneeliin kuuluva Maria Kopsakangas-Savolainen on BCDC Energia -hankkeen varajohtaja ja toimii hankkeen Markkinat-tiimin vetäjänä. Lähde: Oulun yliopisto (alh.); Electric Towers during Golden Hour. Lähde: Pexels.com (ylh.).

 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita