Energiasääennuste on BCDC Energia -tutkimushankkeen ensimmäinen innovaatio. BCDC Sää -tiimi työskentelee Ilmatieteen laitoksella energiasääennusteen jatkokehittämisen parissa. Tiimin tutkijoilla on meneillään useita hankkeita, joissa tehtävä työ täydentää toisiaan. BCDC:ssä energiasääennusteeseen liittyvä tutkimustyö tähtää säänennustusmallin parantamiseen. EE VaGe -sisarprojektissa tavoitteena on tarjota käyttäjille räätälöityä sää- ja energiasääennustetietoa avoimen datan pilottipalveluna. 

anders lindfors, ee vage, bcdc energia, energiasääennuste, energiasää, tieteidenvälisyys, ilmatieteen laitos, strateginen tutkimus, stn
Tutkimusprofessori Anders Lindfors työskentelee BCDC Sää -tiimissä.

Kehitimme BCDC Energia -projektissa vuoden 2016 keväällä energiasääennusteen, joka kertoo auringon paisteen ja tuulen kilowattitunteina seuraavan 24 tunnin aikana paikkakuntakohtaisesti (Tiedote). Energiasääennuste on siitä alkaen ollut BCDC-verkkosivuston suosituin sivu. Katselukertoja on tähän mennessä kertynyt jo yli kymmenentuhatta.

Hankkeiden työ tukee toisiaan

Uuden energiasääennustepalvelun kehitystyö tapahtuu BCDC:n sisarprojektin EE VaGe -projektin (Enabling exploitation of variable and uncertain weather and power generation information) puitteissa. EE VaGe -projekti on Suomen Akatemian kärkihanke. Kärkihankkeiden ideana on vahvistaa ”yhteistyötä tutkimuksen tekijöiden (korkeakoulut ja tutkimuslaitokset) ja hyödyntäjien (elinkeinoelämä) kesken” ja edistää tutkimustulosten hyödyntämistä yhteiskunnassa.

EE VaGe pohjautuu Akatemian rahoittamaan VaGe-projektiin ja Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan BCDC Energia -projektiin. EE VaGe:n tavoitteena on tuoda energiasääennusteisiin liittyvä tutkimustieto käyttäjien tiedoksi heille hyödyllisessä muodossa. Käytännössä tämä tarkoittaa räätälöidyn sää- ja energiasääennustetiedon tarjoamista käyttäjille avoimen datan palveluna.

BCDC:n energiasääennuste pohjautuu Ilmatieteen laitoksen avoimeen dataan. Ennuste on vapaasti kaikkien saatavilla, mutta vain verkkosivuna tai kuvatiedostona. Avoimena datana ennusteella olisi enemmän arvoa energiasektorin asiantuntijakäyttäjille, koska he tarvitsevat ennustetun tuuli- ja aurinkovoimatuotannon numeroarvoina omiin päätöksentekojärjestelmiinsä. Tällaisia käyttäjiä voivat olla esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergian parissa työskentelevät tai sähköverkon ylläpitoon osallistuvat tahot.

Energiasääennuste räätälöitynä käyttäjille

Nyt olemme työstämässä joustavampaa, paremmin energiasektorin asiantuntijakäyttäjille soveltuvaa energiasääennustetta, jota pilotoidaan avoimen datan palveluna. Avoimuuden lisäksi näemme tärkeänä sen, että energiasääennuste räätälöityy käyttäjän tarpeiden mukaan.

Joku haluaa yksittäisen tuuliturbiinin ennustetun tuotannon – toinen taas on kiinnostunut koko maata kattavasta tuuli- tai aurinkovoimatuotannosta. Lisäksi voimalan tekninen kokoonpano vaikuttaa: tärkeitä aurinkovoiman tuotannon kannalta ovat etenkin suuntaus ja piikkiteho (kWp), tuulivoimalassa puolestaan turbiinin napakorkeus, valmistaja ja malli. Palvelussa käyttäjä voi määritellä haluamansa tuuli- tai aurinkovoimalan tekniset tiedot, minkä pohjalta energiasääennuste lasketaan.

Avoimen datan pilottipalvelu avautuu vuoden 2018 alussa

Ilmatieteen laitos avasi avoimen datan verkkopalvelunsa kesällä 2013 ja on siitä lähtien ollut avoimen datan edelläkävijöitä Euroopassa. Avoimella datalla pyritään lisäämään säätiedosta saatavaa hyötyä yhteiskunnassa.

EE VaGe -projekti käynnistyi vuoden 2016 lopussa. Vuoden 2017 alkupuolella suoritimme kyselyn käyttäjien toiveista energiasääennusteiden suhteen ja järjestimme käyttäjille suunnatun seminaarin. Nyt olemme parhaillaan toteuttamassa ensimmäistä versiota avoimen datan energiasääpalvelusta. Palvelu avataan käyttäjille vuoden 2018 alussa. Sen jälkeen palvelu laajenee niin, että mukaan tulevat myös todennäköisyysennusteet.

Toivomme hyvää vuoropuhelua tutkimuspartnereiden, Ilmatieteen laitoksen ja energiasektorin välillä. Näin voi syntyä uusia ideoita energiamurroksen ongelmien ratkaisemiseen ja energiasääennusteiden parantamiseen.

Jos kiinnostuit EE VaGe:n avoimesta energiasääpalvelusta, ota yhteyttä niin lisäämme sinut tiedotuskanaviimme.

Kirjoittaja:

anders lindfors, bcdc energia, ilmatieteen laitosAnders Lindfors
tutkimusprofessori
BCDC Sää -tiimi
Ilmatieteen laitos
anders.lindfors(a)fmi.fi

Aiheeseen liittyviä artikkeleita