Energy (Vol. 149, April 2018, 550–565, JUFO 3, IF 5) on juuri julkaissut ICT-tiimin Florian Kühnlenzin, Pedro H. J. Nardellin sekä Markkinat-tiimin Santtu Karhisen ja Rauli Sventon monitieteisen tutkimusartikkelin ”Implementing flexible demand: Real-time price vs. market integration”. Energia-asiantuntijat esittelevät artikkelissaan sähköjärjestelmän agenttipohjaisen mallin, joka yhdistää sekä päivää edeltävän spot- että päivänsisäiset tasapainomarkkinat. Mallissa tutkijat kehittävät moniagenttisimulaatiota tutkiakseen kysyntäjouston sisällyttämistä järjestelmään. Asiantuntijat tunnistavat olosuhteet, joissa reaaliaikaiset spot-hinnat voivat johtaa korkeampiin sähkönkustannuksiin, mikä puolestaan on ristiriidassa sen yleisen väitteen kanssa, jonka mukaan tällainen hinnoittelujärjestelmä alentaa kustannuksia.

Kühnlenz (et al.) osoittavat, että tällainen ei-toivottu tulos voi toteutua tukkumarkkinoiden nykyisen rakenteen vuoksi. Ennustettu kysyntä, jota käytetään hinnan muodostamiseen päivää edeltävällä spot-markkinalla ei koskaan realisoidu, koska joustavat käyttäjät muuttavat kysyntäänsä reaaliajassa toteutuvan hinnan mukaan. Koska kysyntää ei voida ennustaa täsmälleen oikein, kaupankäynnin määrä lisääntyy päivänsisäisellä markkinalla, johtaen kasvaviin kokonaiskustannuksiin. Tässä tapauksessa järjestelmä voi ylläpitää ja jopa hyödyttää pienehköä joustavien käyttäjien joukkoa, mutta laajentuessaan joustavien kysyjien joukko johtaa kokonaiskustannusten kasvuun.

Ongelman välttämiseksi tutkijat osoittavat joustavien profiilien tarjontamallin käytön ehkäisevän tämän ongelman syntymistä. Joustavilla profiileilla tarkoitetaan tunneittaisten tarjontojen toisensa poissulkevia ryhmiä, joista markkinoiden tasapainotusalgoritmi valitsee yhden. Tarjoajan on sitouduttava tätä profiilia noudattamaan. Tutkimustulokset osoittavat, miten tärkeää on pohtia uudelleen nykyisiä ja tulevia käytäntöjä, jotta joustavuus voidaan tulevaisuudennäkymät huomioiden onnistuneesti integroida älykkääseen sähköjärjestelmään.

Implementing flexible demand: Real-time price vs. market integration

Kuvissa vas. Rauli Svento, Pedro Nardelli, Santtu Karhinen ja Florian Kühnlenz.  Kuvat: Kati Leinonen.

Rauli Svento, BCDC Energia, kysyntäjousto, tieteellinen artikkeli, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, flexible demand, monitieteisyysPedro Nardelli, BCDC Energy, BCDC Energia, kysyntäjousto, tieteellinen artikkeli, Oulun yliopisto, Univerisity of Oulu, flexible demand, monitieteisyysRauli Svento, BCDC Energy, BCDC Energia, kysyntäjousto, tieteellinen artikkeli, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, flexible demand, monitieteisyysFlorian Kühnlenz, BCDC Energy, BCDC Energia, kysyntäjousto, tieteellinen artikkeli, Oulun yliopisto, Univerisity of Oulu, flexible demand, monitieteisyys

Aiheeseen liittyviä artikkeleita