Energy Policy (Vol. 123, p. 642-658) on juuri julkaissut BCDC Markkinat ja Sää -tiimin asiantuntijoiden Herman BöökinAnders Lindforsin ja Rauli Sventon sekä Uumajan Center for Environmental and Resource Economics:n (CERE) kollegoiden Chandra Kiran B. Krishnamurthyn ja Mattias Vesterbergin tutkimusartikkelin Real-time pricing revisited: Demand flexibility in the presence of micro-generation. Monitieteisessä artikkelissa tutkijat arvioivat reaaliaikaisen hinnoittelun (RTP) ja katolle asennettujen aurinkopaneelien vaikutuksia kotitalouksille ja sähköjärjestelmään.

Kotitalouksien kysyntävasteen ymmärtäminen älykkäissä sähköverkoissa on yhä keskeisemmässä roolissa, kun edistetään uusiutuvan energian tarjonnan kasvavaa osuutta. Aurinkovoiman pientuotanto pohjoismaisilla markkinoilla on vielä vähäistä, mutta kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Dynaamisen hinnoittelun ja aurinkosähkön pientuotannon yhteisvaikutusten ymmärtäminen on tärkeää ja tässä tutkimuksessa tätä yhteisvaikutusta tarkastellaan ensimmäistä kertaa.

Böök, Lindfors ja Svento kollegoineen yhdistivät tutkimuksessaan kahdensadan ruotsalaisen kotitalouden kysyntädataa tunti- ja loppukäyttötasolla aurinkopaneelien tuottoennusteisiin.  Asiantuntijat eivät havainneet sähkön kulutuksessa ajallista kuormansiirtoa, vaan energiansäästöjä – jopa 12 prosentin vähennyksiä keskimääräisissä kuukausittaisissa sähkökustannuksissa. Lisäksi tutkijat havaitsivat, että reaaliaikainen hinnoittelu ja aurinkotuotanto johtavat merkittävään kustannusten pudotukseen muuna kuin huippukuormituksen aikoina talvisin.

Tutkimuksella on myös mielenkiintoisia seurauksia energiapolitiikkaan. Tutkimuksessa osoitetaan, kuinka talviaikainen aurinkovoiman pientuotanto osuu tunteihin, jolloin systeemi on hyvin rasitettu samalla kun kotitalouksien kulutus on alhaista. Tämä pientuotannon potentiaali voi hyvinkin kiinnostaa agregaattoreita, jotka voivat yhdistämäänsä tuotantoa tarjota päivän sisäisille tai tasapainomarkkinoille.

Onnittelumme!

Real-time pricing revisited: Demand flexibility in the presence of micro-generation

 

Kirjoittajista Herman Böök (vas.) ja Anders Lindfors ovat BCDC Sää -tiimin tutkijoita Ilmatieteen laitoksella. BCDC Energian tutkimusjohtaja Rauli Svento (oik.) toimii BCDC Markkinat -tiimissä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Valokuvat: Tero Pajukallio (kesk.) ja Harri Tarvainen (oik.)  

Aiheeseen liittyviä artikkeleita