Suomen Lähienergialiitto ry on BCDC Energian strateginen kumppani ja bloggaajamme vierailevat toistensa sivuilla.

Lähienergialiiton tavoitteena on tehdä uusiutuvan energian hyödyntämisestä ja älykkäästä energian käytöstä Suomessa mahdollisimman vaivatonta, auttaa alan yrityksiä kannattavaan kasvuun ja hillitä ilmastonmuuutosta lisäämällä lähienergian käyttöä. lahienergia

Lähienergialiiton bloggaaja, järjestöpäällikkö Tapio Tuomi kertoo blogiartikkelissaan aurinkopaneelien ja -keräinten asentamiseen liittyvien lupakäytäntöjen selkeytymisestä. Tekstissään Tuomi peräänkuuluttaa lakimuutostiedon levittämistä kuntiin ja kuluttajille sekä opastaa aurinkosähköjärjestelmän hankkimiseen liittyvissä asioissa. BCDC Energia on julkaissut aiemmin Lähienergialiiton blogista mm. pientuottajan elämästä kertovan artikkelisarjan ensimmäisen ja toisen vuoden kuvauksen.

Normitalkoot poisti pilviä aurinkoenergian edestä, nyt asentaminen hoituu ilman lupaa

Alunperin julkaistu 16.5.2017 Lähienergialiiton blogissa | Avainsanat: aurinkoenergia, aurinkokeräin, aurinkopaneelit, lähienergia, Lähienergialiitto, lainsäädäntö, lupaprosessit, normien purku

Toukokuun alusta voimaan tullut lakimuutos poisti epäselvyyden aurinkopaneelien ja -keräimien asennuksessa tarvittavista rakennusluvista. Nyt niiden asentaminen ei lähtökohtaisesti tarvitse toimenpide- eikä rakennuslupaa.

Lähienergialiiton tavoitteena on tehdä puhtaan energian käyttöönotosta ja käytöstä mahdollisimman vaivatonta ja kannattavaa. Yksi este ja hidaste on ollut kuntien kirjavat lupakäytännön: jossakin rakennusjärjestys antaa vapauden asentaa ilman toimenpidelupaa, jossakin vaaditaan toimenpidelupa tai ilmoitus ja suurimmassa osassa kuntia ei ollut mitään linjausta.

Lähienergialiiton järjestöpäällikkö Tapio Tuomi kertoo, että ”Olemme pitkään ehdottaneet lupakäytännön selkeyttämistä, helpottamista ja yhtenäistämistä. Vihdoin työ palkittiin”.

Kauan odotettu lakimuutos selkeyttää aurinkokeräinten ja -paneelien lupakäsittelyn kunnissa

Toukokuun alusta voimaan tullut lakimuutos sallii aurinkokeräinten ja -paneelien asennuksen ilman kunnan myöntämää toimenpide- tai rakennuslupaa. Tähän yleiseen sääntöjen on pari varsin ymmärrettävää poikkeusta, mutta niistä tarkemmin jutun lopussa kappaleessa Otteita lakimuutoksen perusteluista.

Nyt tärkeintä on saada tieto leviämään kuntiin ja kuluttajille

Ne kunnat ja kaupungit, joiden rakennussäännöissä ei ole erikseen käsitelty aurinkokeräimiä tai -paneeleja voivat huokaista helpotuksesta. Heidän ei tarvitse tehdä mitään. Nyt tärkeintä on saada tieto leviämään kuluttajille ja kuntiin tästä parannuksesta”, sanoo Tuomi.

Lakimuutos ei vaikuta niiden kaupunkien ja kuntien lupamenettelyihin, joissa on määritelty oma ohjeistus aurinkokeräimille ja -paneeleille. ”Tuoreille kaupungin- ja kunnanvaltuustoille on nyt tarjolla loistava mahdollisuus aloittaa valtuustokausi positiivisissa merkeissä ja edistää aurinkoenergian käyttöä poistamalla vanhentuneet lupaehdot rakennusjärjestyksistään”, Tuomi kannustaa.

Näin hankit aurinkosähköjärjestelmän helposti ja luotettavasti

Lehdet ovat julkaisseet juttuja aurinkoenergiasta ja sen hankkimisesta aktiivisesti tänäkin vuonna. Tässä lyhyt yhteenveto tärkeimmistä asioista:

  1. Aurinkopaneelit muuttavat auringon valon sähköksi. Mitä kirkkaampi auringonvalo, sitä enemmän syntyy sähköä. Aurinkopaneeliin osuva puun tai toisen rakennuksen varjo vähentää sähköntuotantoa, pimeys ja lumipeite taas estävät sähköntuotannon.
  2. Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus tulee tehdä omaan sähkönkulutukseen perustuen. Taloudellisesti järkevintä on pyrkiä maksimoimaan omaan käyttöön jäävä sähkö.
  3. Verkkoon kytkettävä aurinkosähköjärjestelmä vaatii paikalliselta verkkoyhtiöltä luvan sähköverkkoon kytkeytymistä varten ja lisäksi on tehtävä myyntisopimus sähkön myyntiyhtiön kanssa oman kulutuksen ylittävän pientuotannon osalta.
  4. Verkkoon kytkettävää aurinkosähköjärjestelmää ei saa, eikä voi asentaa kokonaan itse.
  5. Kuten tässä jutussa todetaan, joitakin kuntakohtaisia eroja toimenpideluvan osalta on. Ennen hankintaa on syytä varmistaa kunnan rakennusvalvonnasta oman kunnan tilanne.
  6. Aurinkosähköjärjestelmän hankinta on myös investointi kiinteistöön. Se kannattaa tehdä harkiten. Hintatasosta kannattaa ottaa selvää ennen päätöksentekoa tai pyytää tarjouksia muutamalta toimittajalta. Muista että asennustyön osuus oikeuttaa kotitalousvähennykseen.
  7. Varmin tapa onnistua hankinnassa on käyttää luotettavaa aurinkosähkötoimittajaa. Lähienergialiiton jäsenyritykset ovat luotettavia toimittajia. Avaimet käteen -toimitus on nykyisin yleisin tapa hankkia aurinkosähköjärjestelmä. Pätevä yritys hoitaa tarvittavat luvat ja neuvoo muiden asioiden hoitamisesta.
  8. Lisätietoja löytyy artikkelista Sähkön pientuotannon myyttejä murrettuna.

Luotettavaa tietoa aurinkoenergiasta löytyy sivustoilta www.lahienergia.org, www.finsolar.net, www.motiva.fi/aurinkolampo ja www.motiva.fi/aurinkosahko.

Lisätietoja

Maankäyttö- ja rakennuslain 1.5.2017 voimaan astunut lakimuutos

Muutamia esimerkkejä kuntien nykyisistä rakennussäännöistä (tilanne 16.5.2017)

Vapautus toimenpideluvan hakemisesta: Helsinki ja Tampere. Esimerkkejä rajoituksista: Mikkeli, Ylivieska, Riihimäki, Turku

Otteita lakimuutoksen perusteluista

1.5.2017 tuli voimaan muutetttu Maankäyttö- ja rakennuslaki. Muutoksessa lisättiin pykälän 126 a § Toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet 1 momenttiin uusi kohta, jossa mainittaisiin kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentaminen tai rakentaminen. Aurinkopaneelien ja -keräimien osalta toimenpidelupa tarvittaisiin siis lähtökohtaisesti vain silloin, kun kyse on kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentamisesta tai rakentamisesta.

Aurinkopaneelin tai -keräimen asentaminen tai rakentaminen saattaa edellyttää toimenpidelupaa esimerkiksi silloin, kun kyseessä on rakennus tai rakennuspaikka, joka sijaitsee rakennushistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti arvokkaalla alueella. Tällaisia alueita ovat muun muassa valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön alueet. Myös muutokset suojellun rakennuksen julkisivulla tai katolla edellyttävät yleensä luvan hakemista.

Harvaan asutulla alueella keskeisenä tekijänä ovat vaikutukset naapurikiinteistöön. Toimenpidelupaa edellyttäviä tilanteita voi syntyä lähinnä aurinkopaneelin tai -keräimen valon heijastumisesta naapurikiinteistön rakennuksiin tai suuren aurinkopaneeliryhmän asentamisesta lähelle naapurikiinteistön rajaa.

Suuren mittakaavan aurinkovoimalaitokset tai suurien paneeliryhmien muusta alueesta erotetut sijoitukset maastoon edellyttävät lähtökohtaisesti toimenpidelupaa. Laajat aurinkovoimalat saattavat toimenpideluvan sijasta edellyttää rakennuslupaa.

Kirjoittaja:

Tapio Tuomi
Suomen Lähienergialiitto ry
tapio(at)lahienergia.org

Aiheeseen liittyviä artikkeleita