Strategisen tutkimuksen tieteellinen konferenssi kokoaa yhteen tutkijoita, joilla on yhteinen intressi ilmaston muutoksen ratkaisujen ja luonnonvarojen hallinnan ”viheliäisiä ongelmia” käsittelevään tutkimukseen. Konferenssi pidetään Helsingin Folkhälsanissa 29.–30. lokakuuta.

STN-hankkeissa käytetään monia innovatiivisia lähestymistapoja ja tiedon yhteistuotannon menetelmiä. Tieteellisen tiedon luominen edellyttää BCDC Energian Vuorovaikutus-tiimin tutkijoiden Maija-Leena Huotarin, Anna Suorsan, Sanna Tuomelan ja Teija Keräsen mukaan tieteenalojen tutkijoiden välistä yhteistä ymmärrystä ja käsityksiä kehittävää vuorovaikutusta.

maija-leena huotari, bcdc energia, tiedon luominen, tieteidenvälisyys, vuorovaikutus, oulun yliopisto, anna suorsa, teija keränen, sanna tuomela”Vastaamme uuden tiedon luomisen haasteeseen tutkimalla BCDC:n kehittämän Puhtaan energian tutkimuksen terminologian (engl. Clean Energy Research Terminology, CER) syntyprosessia. Sovellamme tässä tutkimuksessa Hans-Georg Gadamerin leikin käsitteeseen perustuvaa teoreettista viitekehystä. CER-terminologian kehittämisessä pyrimme tunnistamaan monitieteisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön haasteita”, tutkijat kertovat.

Saatujen tulosten mukaan syntyprosessista voidaan hahmottaa valitun teoreettisen viitekehyksen avulla neljä vaihetta: 1) terminologisen työn suunnittelu ja alustava termien keruu, 2) käsitteiden jatkokoostaminen ja terminologian rakenteen suunnittelu, 3) vuorovaikutteisten työpajojen järjestäminen lopullisten termien määrittelyä varten, ja 4) CER-terminologian julkaiseminen. ”Vuorovaikutuksen suurimmat haasteet liittyvät monipuolisen tieteellisen taustan omaavien tutkijoiden osallistumiseen sekä terminologiatyön kokonaisprosessin hallintaan”, Huotari, Suorsa, Tuomela ja Keränen toteavat.

Tutkijoiden mukaan Gadamerin leikkikäsityksen kolme ulottuvuutta – ajallinen, rakenteellinen ja leikissä olemisen tila – voivat osoittautua lupaavaksi teoriapohjaksi monitieteisen tiedon luomisen ja T&K-toiminnan haasteiden tutkimuksessa.

Strategic Research Scientific Conference →

Maija-Leena Huotari kertoi BCDC Vuorovaikutus -tiimin tiedon luomisen ja vuorovaikutuksen tutkimuksesta strategisen tutkimuksen tieteellisessä konferenssissa. Kuva: Teija Keränen

Aiheeseen liittyviä artikkeleita