”Energiansäästövinkkejä sisältävä uutiskirjeohjaus vaikuttaa myönteisesti Porvoon Energian Minun Energiani -palveluun rekisteröityneiden sähkönkulutuskäyttäytymiseen talvikuukausina. Tutkimuksen mukaan sähkönkulutus pienenee talvella jopa neljä prosenttia. Kevään ja kesän aikana ohjauksen vaikutus häviää, mutta kesän kääntyessä syksyyn vaikutus jälleen palautuu ja sähkönkulutus pienenee”, toteaa BCDC Energian tutkijatohtori Enni Ruokamo uutiskirjeen vaikutuksesta kotitalousasiakkaiden kulutuskäyttäytymiseen.

Uutiskirjetuuppaus rekisteröityneille: Keskimääräinen päivittäinen sähkönkulutus ohjattaville ja verrokeille. Kausivaihtelu näkyy kuvassa selkeästi. Ohjaus alkaa sinisen viivan kohdalla. Ohjausta edeltävän ajan trendi on molemmissa ryhmissä samankaltainen.

_

UE-ajankohtaispäivässä tänään alustaneen Ruokamon mukaan vertailutyökalun käyttäjäryhmä, jolle oli tarjolla tietoa omasta sähkönkulutuksesta suhteessa kaltaisiin kotitalouksiin, näyttää reagoivan ohjaukseen viiveellä, vasta syksyllä kokeilun loppupuolella. Energiani-palveluun rekisteröitymättömien keskuudessa uutiskirjeohjauksella ei sen sijaan näytä olevan vaikutusta.

Tulokset perustuvat BCDC:n, Energiaviraston, Motiva Oy:n ja Porvoon Energian yhteistyönä toteuttamaan satunnaiskokeiluun, jossa sekä Minun Energiani -palveluun rekisteröityneille että rekisteröitymättömille kotitalouksille jaettiin energiansäästövinkkejä uutiskirjeinä. Osan rekisteröityneistä kuluttajista oli myös mahdollisuus vertailla omaa sähkönkulutustaan kaltaistensa kotitalouksien keskimääräiseen sähkönkulutukseen vertailutyökalun kautta. Kunkin ohjattavan ryhmän kulutuskäyttäytymistä verrattiin vastaavan verrokkiryhmän kulutukseen luotettavan tutkimusasetelman luomiseksi.

”Näitä kokeiluumme kuuluneita keinoja kutsutaan tuuppaukseksi. Taustateorian mukaan tuuppaus kattaa laajasti eri menettelytapoja, kuten informaatio-ohjauksen, sosiaaliset normit, oletusvaihtoehdon muutokset sekä tuotteiden asettelun. Näillä pyritään vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen toimintaympäristössään. Kokeilumme uutiskirjeohjaus luetaan informaatio-ohjaukseksi ja vertailutyökalun käyttö sosiaalisen normin hyödyntämiseksi”, professori emeritus Rauli Svento taustoitti.

Tutustu koko esitysmateriaaliin Energiaviraston sivuilla →

Lue lisää satunnaiskokeilun toteuttamisesta Reilua Energiaa -lehdestä →

Energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden ja keinojen lisäksi myös sataprosenttinen uusiutuva sähköjärjestelmä sekä uusiutuvan energian edistäminen puhututtivat UE-ajankohtaispäivässä. Tilaisuudessa juhlittiin tänä vuonna Energiaviraston 25-vuotistaivalta.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita