Tammi-helmikuun taitteessa strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajien järjestämä Tiede kohtaa vaalit -keskustelusarja rikasti kevään vaalikeskustelujen teemoja tutkitun tiedon näkökulmasta ja huipentui Ratkaisuja tieteestä -vuosikonferenssiin helmikuun puolessa välissä. BCDC Energian tutkimus nousi esiin erityisesti Tiede kohtaa vaalit -sarjan ilmastonmuutosaiheisessa keskustelussa.  

Tiede kohtaa vaalit: Yhteiskunnan muutosta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

marita laukkanen, kimmo tiilikainen, bcdc energia, valtion taloudellinen tutkimuskeskus, tiede kohtaa vaalit, strateginen tutkimus, ilmastonmuutos, energiajärjestelmäTutkimusmaailman huippuasiantuntijat sekä poliittiset päätöksentekijät kohtasivat neljässä temaattisessa keskustelutilaisuudessa Helsingissä 30.1.–8.2. Ilmastonmuutos selviytymiskysymyksenä -tilaisuus järjestettiin Tiedekulmassa perjantaina 8. helmikuuta. Runsaasti yleisöä keränneessä tilaisuudessa kuultiin tutkijanäkökulmaa myös BCDC Energiasta.

Tutkija-poliitikkoparikeskusteluista koostuvassa tilaisuudessa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava tutkija, BCDC:n Marita Laukkanen keskusteli asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) kanssa. Keskusteluissa poliitikot ja tutkijat kävivät omien näkökulmiensa ja antamiensa ”teesien” pohjalta keskustelua siitä, miten murros kohti hiilineutraaliutta voidaan saavuttaa sekä siitä, miten Suomi varautuu kohtaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia äkillisiä muutoksia taloudessa ja turvallisuudessa. Laukkanen korosti ensimmäisessä kysymyksessä mm. sähköntuotannon päästöjen vähentämistä minimiin sekä lämmityksen ja henkilöliikenteen sähköistämistä kestävän uusiutuvan energian tuella.

Laukkasen ja Tiilikaisen lisäksi keskustelupareja olivat professori Pami Aalto ja vihreiden Emma Kari, professori Janne Hukkinen ja vasemmistoliiton Mai Kivelä, sekä professori Veli-Pekka Tynkkynen ja SDP:n Sanna Marin. Tilaisuuden moderaattorina toimi MustReadin toimituspäällikkö Hanna Säntti.

Ilmastonmuutos selviytymiskysymyksenä -tilaisuuden taltiointi UniTubessa Helsingin yliopiston sivuillaLaukkasen ja Tiilikaisen osuus 00:32:00–00:56:30
Keskustelua Twitterissä aihetunnisteella #tiedekohtaavaalit

Kuva: Hanna Säntti (vas.) moderoi ilmastonmuutoskeskustelua Tiedekulmassa 8. helmikuuta. Marita Laukkanen ja Kimmo Tiilikainen toivat keskusteluun näkökulmia sekä tutkimuksesta että poliitikasta. Kuva: Tiedekulma.

Tutkimuspohjaisia perusteluja Ratkaisuja tieteestä -konferenssissa

enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, ratkaisuja tieteestä, strateginentutkimus, kysyntäjousto, energiamurrosBCDC Energia osallistui Ratkaisuja tieteestä (ent. Rakkaudesta tieteeseen) -vuosikonferenssiin Finlandia-talossa Helsingissä 14. helmikuuta. BCDC-hankkeen keskeinen anti kuultiin Ratkaisukahvit-sessiossa, jossa käytiin läpi strategisen tutkimuksen teemoista koostuvan ja vaalikeskusteluja rikastavan korttipakan sisältöjä.

BCDC:n ratkaisut Ilmastonmuutos, luonnonvarat ja energia -teemaan pitchasi tutkija Enni Ruokamo. Ruokamon mukaan kysyntä- eli kulutusjousto edistää keskeisesti vaihtelevan aurinko- ja tuulienergian kustannustehokasta integrointia energiajärjestelmään. ”Kysyntäjouston toteuttamisessa potentiaalisin avaus liittyy lämmityksen älykkääseen etäohjaukseen. Tutkimustulokset osoittavat selkeästi, että kotitaloudet ovat valmiimpia lämmityksen älyohjaukseen kuin käyttösähkön älyohjaukseen”, totesi Ruokamo. Yleisöllä oli mahdollisuus osallistua keskusteluun osoittamalla kysymyksiä suoraan asiantuntijoille.

BCDC julkaisi ratkaisukorttien tueksi korttipakkaosuuttaan syvällisemmin perustelevan ja taustoittavan väittämä- ja perustelukoosteen.

Ratkaisuja tieteestä –konferenssin taltioinnit Suomen Akatemian YouTube-kanavalla:
Aloitus, Ratkaisuriihi 1: Miten edistämme datan hyödyntämistä?, Ratkaisuriihi 3: Miten voidaan radikaalisti vähentää kaupunkien kasvihuonepäästöjä? 
Ratkaisuriihi 2: Miten mahdollistaa uusia osallistumisen muotoja?, Ratkaisuriihi 4: Mitä yhteiskuntaa uudistavista kokeiluista voidaan oppia?
Keskustelua Twitterissä aihetunnisteella #ratkaisujatieteestä

Kuva: BCDC Energian tutkija Enni Ruokamo valmistautuu pitchaamaan hankkeen ratkaisut Ratkaisuja tieteestä -konferenssin viimeisessä sessiossa. Kuva: Rauli Svento

Aiheeseen liittyviä artikkeleita