Ecological Economicsenni ruokamo, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, bcdc energia, strategisen tutkimuksen neuvosto, ekosysteemipalvelut (Vol. 152, 2018, 260–272) on julkaissut Oleg Sheremetin, Enni Ruokamon, Artti Juutisen, Rauli Sventon ja Nick Hanleyn tutkimusartikkelin Incentivising Participation and Spatial Coordination in Payment for Ecosystem Service Schemes: Forest Disease Control Programs in Finland.

BCDC-tutkijoiden Ruokamon ja Sventon sekä kollegoiden artikkeli käsittelee vapaaehtoisuuteen perustuvia, ekosysteemipalvelumaksu PES (Payments for Ecosystem Services) -tyyppisiä sopimuksia. Tutkimuksessa keskitytään metsätuholaisten torjuntaan ja se toteutettiin yksityismetsänomistajien keskuudessa Suomessa.

rauli svento, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, bcdc energia, strategisen tutkimuksen neuvosto, ekosysteemipalvelut Ilmaston muuttuessa on odotettavissa, että metsätuholaiset yleistyvät Suomessa. Metsätuholaiset, kuten juurikääpä ja kirjanpainaja, voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja ja tulon menetyksiä sekä metsänomistajille että yhteiskunnalle. Tutkimuksessa selvitetään metsänomistajien näkemyksiä metsätuholaisten erilaisista torjuntakeinoista ja torjunnan rahoitusmalleista. Lisäksi tutkimus arvioi metsänomistajien halukkuutta tehdä yhteistyötä naapurimetsänomistajien kanssa torjuntasopimusohjelmien puitteissa, sillä alueellinen yhteistyö lisää torjuntakeinojen vaikuttavuutta.

Sheremet, Ruokamo, Juutinen, Svento ja Hanley suorittivat kyselytutkimuksen suomalaisten yksityismetsänomistajien keskuudessa lokakuussa 2016. Tutkimuksessa selvisi, että metsänomistajien suhtautumisessa mahdollisiin torjuntakeinoihin on selviä eroja. Vahingoittuneiden puiden poistoon suhtauduttiin myönteisimmin, kun taas harvennushakkuista luopuminen oli vähiten haluttu vaihtoehto. Myös torjuntasopimuksen kestolla havaittiin olevan merkittävä vaikutus osallistumiseen. Mitä lyhyempi sopimus, sitä todennäköisemmin torjuntasopimus tuli valituksi.

Alueellisen yhteistyön lisäämiseksi tarkastelussa oli mukana naapuribonus. Tuloksista ilmeni, että alueellisen yhteistyön motivoinnissa tarvitaan erilaisia työkaluja, sillä torjuntasopimuksissa mukana ollut naapuribonus toimi kannustimena vain osalla metsänomistajista.

Onnittelumme!

Incentivising Participation and Spatial Coordination in Payment for Ecosystem Service Schemes: Forest Disease Control Programs in Finland

 

Kuvat: Artikkelin kirjoittajista tohtorikoulutettava Enni Ruokamo ja professori, tutkimusjohtaja Rauli Svento työskentelevät BCDC Markkinat -tiimissä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa

Aiheeseen liittyviä artikkeleita