Energy Policy (Vol. 115, 2018, 418–425) on juuri julkaissut Mikael Hildénin, Hannu Huukin, Visa Kivisaaren ja Maria Kopsakangas-Savolaisen tutkimusartikkelin The importance of transnational impacts of climate change in a power market.  Energia-asiantuntijoiden artikkeli pyrkii edistämään keskustelua ilmastonmuutoksen ylikansallisista vaikutuksista. Tutkimuksessa analysoidaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia ylikansallisia vaikutuksia vesivoiman näkökulmasta Pohjoismaissa. Tutkijat käyttävät talouden simulaatiomallia ja dynaamista optimointimallia selvittääkseen ilmastonmuutoksen vaikutuksia tuotantorakenteeseen, sähkön hintaan, sähkön kulutukseen sekä sähköntuotannon päästöihin.

Tutkimus osoittaa, että ilmastonmuutos saattaa pudottaa hintoja lisäämällä uusiutuvien energialähteiden tarjontaa, mikä vähentää sähköntuotannon kannattavuutta. Muutokset veden sisäänvirtausprofiilissa vaikuttavat vesivoimaprofiiliin koko hydrologisen vuoden ajan vähentäen kevään sisäänvirtauspiikkiä ja siirtämällä vesivoimatuotantoa keväästä syksyyn ja talveen. Tämän lisäksi kokonaisuudessaan suurempi sisäänvirtaus lisää vesivoiman osuutta tuotantoyhdistelmässä vuoden aikana.

Päästöt energiaa kuluttavaa yksikköä kohti tulevat pienenemään fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemisen seurauksena. Tutkijoiden mukaan vesivoimatuotannon lisääntyminen alentaa kuitenkin hintoja, joka puolestaan potentiaalisesti lisää kysyntää. Rebound-ilmiön tavoin tämän vaikutus laimentaa jonkin verran päästöjen vähenemistä.

Onnittelumme!

The importance of transnational impacts of climate change in a power market ->

 

Kuvat: BCDC Energian tohtorikoulutettava Hannu Huuki ja konsortion varajohtaja, energiatalouden professori Maria Kopsakangas-Savolainen ovat kirjoittajina Energy Policyn tuoreessa artikkelissa. Kuvat: Kati Leinonen.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita