Suvi Kangasräsiö, bcdc energia, ouun yliopiston kauppakorkeakouluInternational Journal of Climate Change Strategies and Management on julkaissut Marko Korhosen, Suvi Kangasrääsiön ja Rauli Sventon tutkimusartikkelin “Do people adapt to climate change? Evidence from the industrialized countries” (doi/full/10.1108/IJCCSM-05-2017-0119). Ilmastonmuutoksen ja kuolleisuuden välistä kytköstä selvittävän taloustieteellisen tutkimuksen fokuksena on yksilöiden mukautuminen erityisesti lämpötilan muutoksiin. Asiantuntijat analysoivat lämpötilamittauksiin perustuvan ilmastollisen muutoksen ja kuolleisuuden välistä suhdetta 23 OECD-maassa vuosina 1970–2010 sekä selvittivät, vaikuttavatko rajut lämpötilan nousut ja laskut kuolleisuuteen enemmän kuin vähäisemmät muutokset.

Rauli Svento, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakouluBCDC-tutkijoiden Kangasrääsiön ja Sventon sekä kollegan Korhosen tutkimus osoittaa, että lämpötila-kuolleisuussuhde on tilastollisesti merkitsevä tutkimusjakson alkuvaiheessa, eli ennen vuotta 1990, mutta tilastollisesti ei-merkittävää vuoden 1990 jälkeen. Keskeisten kontrollitekijöiden huomioimisen jälkeen osoittautuu, että ihmiset näyttävät mukautuvan pitkän aikavälin ilmastonmuutokseen niin, että lämpötilamuutosten aiheuttama kuolleisuus pysyy ennallaan tai jopa vähenee. Lisäksi tutkimus tarjoaa todisteita eri maissa vallitsevien lämpötilojen ja kuolleisuuden välisestä epälineaarisesta suhteesta. Tutkijat havaitsevat, että vuoden keskilämmön noustessa keskimäärin 0.5 celsiusastetta (°C) tai enemmän, on kytkös lämpötilan ja kokonaiskuolleisuuden välillä tilastollisesti merkitsevä.

Kirjoittajien mukaan paras tapa arvioida lämpötilamuutosten terveysvaikutuksia on mallintaa lämpötilan ja kuolleisuuden välisiä suhteita useassa maassa suhteellisen pitkällä ajanjaksolla. Kuolleisuuden vähenemisen syitä ja aiheutuneita kustannuksia on myös jatkossa eriteltävä nykyistä tarkemmin.

Do people adapt to climate change? Evidence from the industrialized countries
Kuvat: Tohtorikoulutettava Suvi Kangasrääsiö ja professori Rauli Svento työskentelevät BCDC Markkinat -tiimissä.

 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita