BCDC Energian tutkijoita on mukana juuri julkaistussa Hallitusohjelmaneuvottelijoille rakennusten puhtaiden energiaratkaisujen edistämiseksipolitiikkasuosituksessa (pdf). Yhteistyönä laaditun suosituksen koostajina on mm. useita strategisen tutkimuksen hankkeiden tutkijoita.

BCDC-tutkijat nostavat toimenpidesuosituksissa esiin erityisesti kohdat, joissa ehdotetaan perustamaan ja resursoimaan ministeriöitä yhdistävä energiapalvelumarkkinoiden kehitys- ja innovaatio-ohjelma, joka toimisi rakennusten energiaparannusten vauhdittajana ja politiikkatoimien koordinaattorina. Lisäksi suosituksessa keskeisiä ovat ehdotukset viedä älyverkkotyöryhmän energiayhteisöjä koskevat linjaukset sähkömarkkinalakiin, sekä lisätä koulutusta ja T&K-toimintaa.

 

Hallitusohjelmalla vauhtia rakennusten puhtaisiin energiaratkaisuihin
Politiikkasuositus 8.5.2019:

Aiheeseen liittyviä artikkeleita