Suomen Lähienergialiitto ry on BCDC Energian strateginen kumppani. BCDC-tutkijoiden ja Lähienergian blogaajat vierailevat toistensa blogeissa.

Lähienergialiiton tavoitteena on tehdä uusiutuvan energian hyödyntämisestä ja älykkäästä energian käytöstä Suomessa mahdollisimman vaivatonta, auttaa alan yrityksiä kannattavaan kasvuun ja hillitä ilmastonmuuutosta lisäämällä lähienergian käyttöä.

Lähienergialiiton järjestöpäällikkö Tapio Tuomi käy tämänkertaisessa vierailupostauksessa läpi neljännen vuoden kokemuksia, osana pientuottajan elämästä kertovaa postaussarjaa. Tuomi kertoo havaintojaan ja ajatuksiaan mm. ilmalämpöpumpuista, liikennepäästöjen vähentämisestä, aurinkosähkön tuotannosta sekä sähkön varastoinnista.

Vain pientuottajan elämää

Alunperin julkaistu 17.1.2019 Lähienergialiiton sivuilla | Avainsanat: aktiivinen kuluttaja, energiamurros, etanoli, ilmalämpöpumppu, lähienergia, sähkön varastointi, Tapio Tuomi, uusiutuva energia

bcdc energia, lähienergia, tapio tuomi, uusiutuva energia, aurinkoenergia, liikennepäästöt, ilmalämpöpumppu

Olen sähkön pientuottaja ja energiajärjestelmän aktiivinen toimija ensimmäisessä polvessa. Olen aikaisemmin kirjoittanut miksi tähän ryhdyin, miten ensimmäinen vuosi sujui, mitä toisena vuotena tapahtui ja miten kolmas vuosi meni. Nyt on aika raportoida neljännen vuoden kokemukset: toisen ilmalämpöpumpun hankinta osoittautui hyödylliseksi, hajautetun pientuotannon lainsäädännön puutteita ei ole vieläkään korjattu ja liikenteen päästöjä pudotin neljännekseen.

Kolmannen vuoden yhteenvetona oli, että älykäs lämmityksenohjaus säästi lämmityskuluissa ja paljasti energiasyöpön autotallin. Tämän havainnon perusteella hankin toisen ilmalämpöpumpun autotallin lämmitykseen. Nyt se on ollut käytössä hieman yli vuoden, joten tarina on luonnollista aloittaa sen toiminnan arvioinnilla.

Ilmalämpöpumppu vastaan sähköllä toimiva lattialämmitys, miten kävi?

Ilmalämpöpumpun (ILP) seurantaa varten hankin energiamittarin sähkönkulutuksen seurantaa varten. Autotalli on erillinen rakennus, johon ILP asennettiin 16.12.2017 ja energiamittari 26.1.2018. Vertailukaudeksi valitsin lämmityskaudesta energiamittarin asennushetkestä huhtikuun loppuun. Tällaisia lukuja ajalta kertyi:

tapio tuomi, lähienergia, bcdc energia, ilmalämpöpumppu, lattialämmitys, pientuotanto

Jos vertaa ainoastaan toteutunutta sähkönkulutusta, ei ILP:stä näyttäisi olevan suurta apua. Mutta kun otetaan huomioon ero sisälämpötilassa (”Yhden asteen lasku lämpötilassa säästää energiaa 5 prosenttia”, lähde Ilmasto-opas.fi) ja lämmitystarveluvussa, niin säästö on jo 32% (laskettu Sähkönkulutus kWh/lämmitystarveluku -rivin lukuja vertaamalla).

Kannoin toisen korteni kekoon liikkumisen päästöjen vähennyksessä

Liikenteen päästöt muodostavat noin viidenneksen Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja 90 % näistä päästöistä syntyy tieliikenteessä. Omalta osaltani olen osallistunut liikenteen päästöjen vähentämiseen kahdella tavalla: siirtynyt työmatkaliikenteessä julkisen liikenteen käyttäjäksi yli kolme vuotta sitten ja kesällä 2018 konvertoin bensiinikäyttöisen autoni käyttämään etanolia. Näillä toimenpiteillä olen vähentänyt omat tieliikenteen päästöt neljännekseen. Tästä on löytyy oma kirjoitus Näin pudotin liikkumiseni päästöt neljännekseen

Aurinkosähkön tuotanto vuonna 2018

Miten normaalia helteisempi kevät ja kesä vaikutti aurinkosähkön tuotantoon? Vuonna 2018 (siniset pylväät) syntyi huhti-elokuun ajalla ennätystuotanto. Paneelien päältä lumet poistetaan aurinkoenergialla, jonka huomaa maaliskuun tuotantomäärien heittelystä ja niistä huomaa että vuonna 2018 lumet sulivat aika myöhään. Harmaat pylväät ovat sijaintiin perustuva arvio järjestelmän tuotannosta. Tarkemmat luvut löytyvät jutun lopussa olevan linkin avulla.

bcdc energia, lähienergia, tapio tuomi, aurinkosähkö, aurinkoenergia, pientuotanto
Aurinkosähkön tuotanto kuukausittain 2015-2018. PVGIS löytyy http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

Tuotannon omaan käyttöön vs. verkkoon myynnin suhde tuntuu säilyvän vuodesta toiseen tasolla 70% / 30%, kun tavoite pitää olla 100% / 0%. Ratkaisu on ns. tunnin sisäinen netotus, josta on yhä huomautettavaa, ettei se ole vieläkään toteutunut. Taistelu jatkukoon. Toisesta ratkaisuvaihtoehdosta seuraavassa kappaleessa lisää.

Sähkön varastointi on vaihtoehto pientuottajalle – tulevaisuudessa

Yksi lisäkomponentti hajautettuun pientuotantoon on sähkön varastointi. Sillä pystyy hoitamaan sen, että jokainen itse tuotettu kWh myös kulutetaan itse. Olin tekemässä Raimo Lovion kanssa selvitystä akkujen käytöstä Suomessa (Kannattaako akkuja hankkia nyt vai heti?) ja yksi havainnoista oli – ikävä kyllä – pientuottajan tapauksessa taloudellinen kannattavuus ei ole vielä riittävällä tasolla. Positiviinen havainto on, että lainsäädäntö sen mahdollistaa ja omalta osaltaan hieman tukee. Parin lähivuoden aikana lainsäädäntö sähkömarkkinoiden osalta on muuttumassa (EU:n Puhtaan energian paketti), akkuteknologia jatkaa kehittymistään ja akkujen käyttö yleistyy (eli hinnat laskevat), joten seuraan tilanne aktiivisesti. Akku kyllä menee ostoon, kunhan hinnat laskevat sille tasolle, että kehtaa tunnustaa ostaneensa sellaisen.

Haaveesta totta?

Olen aikaisemmissa kirjoituksissa paljastanut, että aurinkolämpöjärjestelmä käyttöveden lämmitykseen on haaveissa. Se vaatii lämminvesivaraajan vaihdon – on kyllä 20 vuotta vanha, mutta nyt investoinnin suunnitteluprosessi on käynnistynyt. Uskon, että tässä vaiheessa ainoastaan varaudutaan vesitakan käyttöön. Tästä sitten lisää viimeistään kuluvan vuoden kirjoituksessa.

Toivottavasti nämä kirjoitukset ovat kannustaneet ja auttaneet sinua harkitsemaan oman elämisen ratkaisujen muuttamista ilmastoystävällisemmiksi – erityisesti asumisen ja liikkumisen osalta.

Kirjoittaja:
Tapio Tuomi
järjestöpäällikkö
Suomen Lähienergialiitto ry
tapio(a)lahienergia.org

 

Tärkeät lisätiedot

Tämän jutun taustatiedot: kuluneiden vuosien sähkönkulutus ja oma sähköntuotanto.

Edelliset kirjoitukset pientuottajan elämästä:

Kolmas vuosi toden sanoo: Ghost in the Machine
Pientuottajan paluu: toinen vuosi sähkön pientuottajana
Ensimmäinen vuosi: Vuosi pientuottajan elämää: ostosähkön määrä väheni lähes 20%
Tarina tavallisen omakotiasujan vaiheista energian pientuottajaksi

 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita