Väliarvioinnin kautta voittoon

”Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) väliarvioi marraskuussa kaikki ensimmäisellä hakukierroksella vuonna 2015 käynnistyneet konsortiot. Kevään 2017 tilanteen perusteella tehtyä väliarviointia käytettiin jatkorahoituksen 2018–2021 myöntöperusteena. STN:n määrittelyn mukaan strateginen tutkimus on ilmiölähtöistä, monitieteistä ja korkealaatuista; ratkaisukeskeistä, yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa sekä sidosryhmien kanssa vuorovaikutteista. Neuvosto seuraa tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta hankkeiden tuottamien vaikuttavuuskertomuksien ja tuotosindikaattoreiden avulla. Näiden tarkoituksena on osoittaa, kuinka tutkittu tieto on saavuttanut päättäjät.

Ensimmäiset STN-hankkeet olivat kolmen vuoden aikana varsin aktiivisia. STN:n mukaan hankkeissa on tuotettu yhteensä 442 tieteellistä julkaisua, joista jopa 280 on monitieteisiä. Hankkeiden järjestämillä sidosryhmätapahtumilla tavoitettiin yli 130 000 osallistujaa, Twitter-seuraajia on yli 11 000 ja verkkosivuilla vierailtiin noin 140 000 kertaa (STN PolicyBrief 5.12.2017; kuvassa dia 1).

 

STN antoi luonnollisesti myös hankekohtaista palautetta. Käyn nyt keskeisiä asioita tiivistetysti läpi ja peilaan BCDC Energian näkemykseen. STN toteaa BCDC Energian tutkimuksen edenneen tieteellisten saavutusten – etenkin laskennallisten mallien ja eri mallien integraation – osalta suunnitelman mukaan. Arvio osuu oikeaan: Olemme kehittäneet pohjoismaisen sähkömarkkinan mallin, jossa on mahdollista laajentaa merkittävästikin aurinko- ja tuulienergian tuotannon osuutta, samalla säädämme vesivoiman käytön tasaamaan näiden luonnonvarojen vaihtelevuutta. Osoitamme, kuinka tämä yhteispeli toimii kaikkien kannalta edullisesti.

STN toteaa palautteessaan myös, että pilvipalveluarkkitehtuurin kehittämisessä on edistytty ja palveluita on pilotoitu. Tämä pitää paikkansa, joskin kehitys olisi voinut olla ripeämpää. Piloteissa on päästy laskemaan potentiaalisen yhteistoiminnan tuottamaa kysyntävastetta, ja erilaisia virtuaalivoimaloiden käsitteellisiä konsepteja on kehitetty co-creation-yhteistyönä Advisory Boardin kanssa. Käytännössä näiden kahden elementin yhdistäminen on vielä alasimella. Totta kuitenkin myös on, että alkuperäisessä suunnitelmassamme lupasimmekin tämän kokonaisuuden tuloksia vasta hankkeen toisen eli vuoden vaihteessa käynnistyvän vaiheen aikana.

STN:n palautteen mukaan hankkeellamme on ollut kohtalaisesti julkaisutoimintaa ja suuri osa on julkaistu avoimesti. Kohtalaisuus nostattaa tässä kohden kulmakarvaa. BCDC Energia on kahden ensimmäisen vuoden aikana julkaissut 28 tieteellistä julkaisua ja 12 avoimen tieteen julkaisua. Mielestäni tulos on kohtalaista parempi, kun huomioidaan, että hanke käynnistettiin puhtaalta pöydältä – tulos on siis aidosti vajaan kahden kalenterivuoden aikana saavutettu.

Vuorovaikutuksen osalta STN toteaa, että hankkeessamme on toteutettu alkuperäistä suunnitelmaa hyvin. Eritysansiona STN pitää sitä, että hanketta on esitelty sekä tulevaisuusvaliokunnalle että pääministerille. STN toteaa myös hankkeen verkkopalveluiden saaneen huomattavaa kansallista huomiota. Tämä pitää paikkansa, onhan hankkeen energiasääennuste-palvelussa vierailtu yli 11 000, ja verkkosivuilla yli 40 000 kertaa.

Erityisesti mieltä lämmittää STN palautteen toteamus, että BCDC Energia -hanke on tuonut onnistuneesti yhteen eri energia-alan toimijoita ja sen rooli dynaamisempien markkinoiden kehittäjänä on mahdollisesti suuri. Luonnollisesti tämä asettaa suurta painetta ja odotusta jatkokauden saavutuksille. Alasinta on taottava raivokkaasti!

Erityismaininnan saa myös hankkeemme tapa kannustaa tutkijakuntaa aktiivisiksi sosiaalisen median käyttäjiksi. Tähän on kehitetty oma toimintamalli, jonka ydin on työpaketeittain kiertävä twiittaus- ja blogausvuoro. Työtä on tuettu ulkopuolisella koulutuksella, johon tutkijat ovat aktiivisesti osallistuneet.

Konkreettisempaa palautetta olisimme odottaneet vaikuttavuuskertomuksistamme, joiden suhteen emme ole saaneet selkeää etenemisohjetta. Luulen myös muiden konsortioiden vielä hapuilevan tämän uuden seurantaindikaattorin kanssa.

Yhtä kaikki – STN teki myönteisen jatkopäätöksen BCDC Energialle, ja olemme tästä aidosti kiitollisia. Koko tutkijayhteisö uskoo, että hankkeemme on tärkeän asian äärellä; meillä on todellakin mahdollisuus tuottaa järkeviä, tehokkuutta parantavia ja ympäristön kuormitusta vähentäviä ratkaisuja. Niiden etsintään innolla sukellamme.”

 

-Tutkimusjohtaja Rauli Svento 8.12.2017

TARINA JATKUU, LUE LISÄÄ →