Yhdessä enemmän ilmastonmuutoksen eteen

”Siirryin professori Rauli Sventon eläköityessä BCDC Energian kipparin paikalle. Tehtävä on samaan aikaan sekä haasteellinen että miellyttävä. Minulla on ollut ilo toimia läheisessä yhteistyössä Raulin kanssa 27 vuotta; ensin perustutkinto-oppilaana, sitten tohtoriopiskelijana ja väitöksen jälkeen kollegana. Voin vilpittömästi todeta, että akateemisesta työskentelystä ja siinä maailmassa toimimisesta en ole oppinut keneltäkään muulta niin paljon kuin Raulilta.

maria kopsakangas-savolainen, rauli svento., BCDC Energia, Oulun yliopisto, Suomen ympäristökerskus, strateginen tutkimus, tieteidenvälisyys, ilmastonmuutos

Tämän tarinan otsikolla viittaankin siihen, että BCDC Energian johtoon siirryttyäni on kullanarvoista, että voin pyytää tarvittaessa tukea Raulilta – eli jos minulla ei ole jossakussa tehtävässä riittävästi kokemusta, saan lainata sitä häneltä.

Maailma on tullut ihmiskunnan historiassa uudenlaiseen aikaan. Kolme viimeisintä IPCC:n raporttia korostavat sitä, miten paljon pienemmiksi ilmastonmuutoksen haitat jäävät, jos onnistumme saamaan pidettyä muutoksen puolessatoista asteessa kahden asteen sijaan. Meidän tutkijoiden yhteinen viesti on, että seuraavat 10–12 vuotta ovat tässä taistelussa ratkaisevat.

Puolentoista asteen tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että päästöjä vähennetään voimakkaasti, mutta samalla pidetään huolta hiilen sitomisesta luonnon nieluilla sekä hiilidioksidin talteenotolla.

Energiasektorilla on ratkaiseva asema päästöjen vähentämisessä. Vuonna 2018 Suomen kokonaispäästöt olivat 56,5 miljoonaa tonnia (Mt). Energiasektori aiheuttaa näistä noin 40 Mt.

Päästöjen pikaiseksi minimoimiseksi tarvitaan ymmärrystä taloudesta, ihmisistä, ilmastosta ja digitalisaatiosta. Energiasektorin päästöttömyys toteutuu tehokkaasti yhdistämällä eri tieteenalojen ja toimijoiden erityisosaamista ja siirtymällä osa-optimoinnista kokonaisoptimointiin. Näin on myös BCDC Energiassa.

BCDC-hanke on siirtymässä STN-projektina kohti viimeistä toimintavuottaan. Tämä vaihe on haastava, mutta ennen kaikkea mielenkiintoinen ja innostava. Viimeisen vuoden aikana haluamme uuden luomisen lisäksi tarttua haasteeseen viedä monitieteisyyttä ja tieteidenvälisyyttä yhä pidemmälle. Tartumme haasteeseen hyödyntämällä hankkeessa mukanaolevien tieteenalojen asiantuntemusta yhdessä – yhä konkreettisemmin.

Järjestimme lokakuussa BCDC-tutkijoiden työpajan, jonka teemana oli tutkimustulosten konkretisoiminen. Työpajassa sovimme hankkeen viimeisen vuoden tavoitteista ja tutkijoiden yhä läheisemmästä yhteistyöstä. Rakennamme yhdessä tietovirtojen tehokkaaseen hallintaan keskittyvän demonstraation, jonka alustana toimii Oulun yliopiston kampus sekä kampukselle parhaillaan asennettavat aurinkopaneelit. Paneelien tuotanto- ja kulutustietoja yhdistetään kampusalueen 5G-verkkoa hyödyntämällä.

Toinen konkreettinen tekemisemme keskittyy sähkönkulutuksen vertailutyökalun laatimiseen kuluttajia varten. Työkalun avulla kuluttajien on mahdollista seurata sekä omaa että muiden kaltaistensa kulutuskäyttäytymistä.

Kolmannessa yhteisessä tehtävässämme paneudumme kotitaloussektorin tuottamien kulutus- ja pientuotantotietojen ympärille. Yksittäisten tavoitteiden sijaan kattavampana tavoitteemme on aikasarjojen avulla osoittaa taloudelliset ja ympäristölliset hyödyt kulutuksen ja aurinkosähkön tuotannon koordinoidusta hallinnasta osaoptimoinnin sijaan.

Olen todella kiitollinen, kun saan viettää seuraavan vuoden näiden tutkimuskysymysten ja BCDC Energian loistavan tiimin parissa.”

 

– Tutkimusjohtaja Maria Kopsakangas-Savolainen 25.11.2019

Yhdessä, tieteidenvälisesti, voidaan tehdä enemmän myös ilmastonmuutoksen eteen. Professori emeritus Rauli Sventon (oik.) johtajakauden jälkeen BCDC Energian luotsaajana jatkaa tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-Savolainen. Kuva: Kaisa Ikonen.