Vuorovaikutus käynnistyy

”Yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle ja erityisesti vuorovaikutukselle annetaan suuri paino Strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeissa. Itse asiassa ensimmäisen ja toisen hakukierroksen arviointi eteni ja etenee kaksivaiheisesti niin, että ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen suunnitelmaa ja vasta toisessa vaiheessa tieteellistä ansioituneisuutta. Neuvoston toteutustavan valinnan keskeinen syy piilee siinä, että Suomessa erityisesti poliittisen päätöksenteon ja tutkimusyhteisön dialogi on harvasanaista ja etäältä tapahtuvaa heittelyä. Tämä ei ole hyvä asia maailmassa, jonka monimutkaistuminen edellyttää yhä laaja-alaisempaa ymmärrystä aikaamme piinaavista ongelmavyyhdeistä. Tarvitaan uutta tulokulmaa, eteenpäin vievää vuoropuhelua ja avoimuutta. Olemme asettaneet yhdeksi BCDC Energia -hankkeen tavoitteeksi uusien välineiden tuottamisen tämän kiperän pulman helpottamiseksi. Tästä syystä tutkimme hankkeessamme syntyvää vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta tietojohtamisen modernein välinein.

BCDC Advisory Board vuorovaikutuksen edistäjäksi

Olemme perustaneet BCDC Advisory Boardin yhdeksi käytännön toimijoiden kanssa vuorovaikutusta ylläpitäväksi elementiksi. Boardiin mukaan lupautuneiden yritysten joukon näet verkkosivustomme etusivun alareunasta. Ficomin entinen toimitusjohtaja ja nykyinen RPS Consultingin vetäjä Reijo Svento teki hienon työn Advisory Boardin kokoonjuoksemisessa. Lämmin kiitos siitä hänelle.

Advisory Board piti kick-offin 22. tammikuuta Ilmatieteen laitoksen hienoissa tiloissa Kontulan kampuksella (kuva alla). Kävimme tapaamisen aluksi vielä nopeasti läpi hankkeen keskeisen sisällön ja tavoitteet, koska kaikilla ei ollut ollut mahdollisuutta seurata hankkeen kick-offia videostreamauksen kautta. Tämän jälkeen kävimme hyvän ja eteenpäin katsovan keskustelun hankkeen keskeisistä haasteita ja boardin toimintatavoista. Kaksi tärkeää haastetta nousi esiin. Ensimmäinen liittyy tämän hetkiseen sähkön alhaiseen hintatasoon. Sehän herättää luonnollisesti kysymyksen, onko kenelläkään insentiiviä investoida uusiin automaatio- tai tuotantovälineisiin puhumattakaan siitä, että olisi valmis osallistumaan uusiin, mahdollisesti kustannuksia aiheuttaviin kokeiluihin. Ylipäätään sähköjärjestelmän keskeinen tämän ajan ongelma on riittämätön investointitaso.

ilmatieteen_laitoksella
BCDC Energian ja BCDC Advisory Boardin yhteistyötä käynnistettiin kick-offissa Ilmatieteen laitoksella Kumpulan kampuksella. Kuva: Kaisu Innanen.

Tähän perustavanlaatuiseen kysymykseen voidaan vastata kahdesta tulokulmasta. Ensinnäkin nykyinen alhainen sähkönhinta johtuu pitkälti tuetusta tuotannosta – toiseksi alhaisista päästöoikeuksien hinnoista. Kummankaan näistä ei voida olettaa jatkuvan kovin pitkään. Sähköntuotannossa kasvava uusiutuvien luonnonvarojen käyttö aiheuttaa luonnonolosuhteisiin liittyvää epävarmuutta, joka puolestaan lisää kustannuksia. Yksi keskeinen hankkeemme tutkimuskohde liittyy tähän tosiasiaan. Avoin kysymys on, millä tavoin nämä kustannukset tulevat jatkossa sähköjärjestelmän osapuolten rasitteeksi.

Käyttäytymisen muutos ja ratkaisujen skaalautuvuus

Tehdyt laskelmat, jotka osoittavat, ettei uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia sähköjärjestelmän piiristä löydy, ovat taaksepäin katsovia, koska niissä kuluttajien ei oleteta muuttavan passiivista käyttäytymistään. Tähän emme usko. Itse asiassa esimerkiksi kohoavat siirtohinnat tekevät pientuotantoon tehtävistä investoinneista aiempaa kannattavampia ja lyhentävät takaisinmaksuaikoja. Osa kuluttajista voi hyvinkin myös olla halukkaita muuttamaan omaa käyttäytymistään ilmaston lämpenemiseen liittyvien uhkien välttämiseksi. Taloudellinen intressi ei tuolloin välttämättä ole keskeinen päätöksenteon ajuri.

Toinen tärkeä esiinnoussut kysymys liittyi etsimämme ratkaisun skaalautuvuuteen. Totta on, että voimme hyvinkin toteuttaa ensimmäisiä pilotteja pienen alueen mikroverkossa. Aivan selvää on myös, että toteutuksen täytyy olla aidosti skaalautuva. Voi hyvinkin olla, että potentiaalisia sovelluskohteita löytyy vaikkapa Intian kaltaisista maista, joissa hajautetulle energiajärjestelmälle aukeaa merkittävää potentiaalia.

Tulevaisuusvaliokunnasta uskoa uuden instrumenttimme tarpeellisuuteen

Toinen tärkeä vuorovaikutukseen liittyvä elementti koskettaa luonnollisesti poliittista päätöksentekoa. Tästä syystä HINKU-Foorumi on meille tärkeä strateginen kumppani. HINKU-Foorumiin kuuluu tällä hetkellä 29 kuntaa, jotka ovat sitoutuneet tavoittelemaan hiilineutraaliutta omissa toiminnoissaan. Toivomme saavamme näitä kuntia aluksi piloteiksemme ja tietysti jatkossa myös BCDC Energia pilvialustan käyttäjiksi.

Valtakunnalliseen poliittiseen päätöksentekoon saatiin ensimmäinen kosketus Strategisen tutkimuksen neuvoston järjestämässä Tulevaisuusvaliokunnan kuulemisessa Pikkuparlamentin auditoriossa 10. helmikuuta.  Kuultaviksi oli valittu kuusi neuvoston käynnissä olevaa hanketta – BCDC Energia yhtenä näistä. Tilaisuus oli varsin onnistunut, hanke-esittelyt olivat napakoita ja yllättäen kaikki pysyivät annetussa kuuden minuutin aikarajassa niin, ettei valiokunnan puheenjohtajan kansanedustaja Carl Haglundin tarvinnut keskeyttää yhtään esitystä! Keskustelu edustajien ja tutkijoiden välillä oli vilkasta ja antoi uskoa tämän uuden instrumentin tarpeellisuudesta. Ainoana miinuksena on laajaltikin todettu, ettei auditorion ulkopuolelle lounaan ajaksi pystytetty posterinäyttely oikein toiminut liian pienen tilan ja kansanedustajien kiireiden vuoksi. Mutta posterit olivat upeita ja Strategisen tutkimuksen neuvosto saanee niistä sähköiset versiot sivulleen. Käykää ihmeessä katsomassa!”

tulevaisuusvaliokunnassa
BCDC Energian tutkimusjohtaja Rauli Svento kertoo tulevaisuusvaliokunnassa, miten pilvestä saadaan joustoa sähköjärjestelmään. Kuva: Kaisu Innanen.

-Tutkimusjohtaja Rauli Svento 16.2.2016

TARINA JATKUU, LUE LISÄÄ →