Aitoa yhteiskehittämistä
BCDC & AB -työpajassa

”BCDC Energian tutkijatiimin ja Advisory Boardin yritysten yhteisistä työpajoista on tullut kiinteä ja hyvin toimiva osa hankkeen vuorovaikutusta. Viimeisin työpaja järjestettiin 16.1.2017 Ilmatieteen laitoksen jo tutuksi tulleissa toimivissa tiloissa Kumpulassa.

Tämän kertaisen työpajan teemana oli yhteiskehittäminen – co-creation – ja työpajan fasilitaattoriksi pyysimme co-creationin tunnetun osaajan Demos Helsingin.

Onnistuneen työpajan taustalla on paljon pohdintaa ja suunnittelua päivän rakenteesta ja toteutuksesta. Erityisen haastava ja mielenkiintoa kutkuttava on uusi tilanne, jossa tutkijat ja yrityskumppanit käyvät käsiksi yhdessä pöydällä oleviin kysymyksiin. Tällä kertaa työpöydällä oli virtuaalivoimalan käsitteellinen ja liiketoiminnallinen selkeyttäminen.

bcdc_co_creation_kuvakollaasi
BCDC-tutkijat ja -AB yhteisen pöydän äärellä: Ylh. vas. Otto Waltari, Hans Purola, Jussi Kangasharju ja Santtu Karhinen. Alh. vas. Perttu Lahtinen, Chao Ding, Jouni Mäenpää ja Kaisu Innanen

Iina Koskinen Demos Helsingistä tarttui haasteeseen ja hänen kanssaan valmisteluryhmämme kävi useamman avaavan keskustelun työpajan keskeisistä kysymyksistä:

  • Mitä voimme tehdä yhdessä?
  • Mikä motivoi yhteistyötä?
  • Miksi yhteistyö on tärkeää?
  • Millaista tietoa tarvitsemme toisiltamme?

Alustukseksi kuulimme työpajassa Pekka Sulamaan hankkeelle tekemän selvityksen olemassa olevista virtuaalivoimaloista ja itse kerroin hankkeen pilotointien edistymisestä ja tuoreita tutkimustuloksia kotitalouksien mielipiteistä energia-asioissa.

Hyvien keskustelujen ja lounaalla jatketun väittelyn jälkeen keskityttiin yhteiskehittämisen ongelmatiikkaan. Iina Koskinen alusti tutkimuksen yhteiskehittämisen kysymyksistä, joissa korostui käyttäjien osallistaminen tutkimus- ja kehitystyöhön. Käyttäjät on nähtävä resurssina, jonka hyödyntäminen luo aidomman omistajuuden tunteen lopputulokseen.

Co-creation, co-production ja co-design

Toimiva tutkimuksen yhteiskehittäminen edellyttää tieteiden välisenä yhteistyönä syntyvää yhteistuotantoa, co-productionia, johon liitetty sidosryhmien sitouttaminen johtaa vuorovaikutuksen myötä vaikuttavuuteen ja tutkimuksen hyödynnettävyyteen yhteissuunnittelun, co-designin, kautta.

Tätä teoriataustaa vasten organisoitiin kaksi ryhmätyövaihetta. Ensimmäisessä ryhmätehtävässä identifioitiin nykyisten virtuaalivoimaloiden ongelmia tuotannon, kulutuksen, teknologioiden sekä markkinoiden, hinnoittelun ja liiketoiminnan näkökulmista. Hienoisena yllätyksenä aukeni ryhmien todellinen innokkuus hyökätä näiden haasteellisten teemojen kimppuun. Kaikki ryhmät työskentelivät samassa tilassa; iloinen ja äänekäs puheensorina ja pöhinä täyttivät tilan!

tuotokset

Näiden ryhmätöiden pohjalta ryhdyttiin toiseen vaiheeseen. Toisessa ryhmätehtävässä kehitimme uusia virtuaalivoimalamalleja teknologiamurroksen näkökulmasta. Ja taas täydellä höyryllä ratkaisuja etsimään! Demos Helsingin fasilitaattorit uomasivat ryhmien ideointia napakasti kohti lopputuloksia eli neljää virtuaalivoimalakonseptia: Flat fee Integrator, JOUSTO, MyVPP sekä eYYPERI. Kaikkien näiden osalta identifioitiin toiminta-askeleet ja tiet toteutukseen. Kuulette näistä vielä lisää ja intoa tuntui riittävän jopa seuraavaan Slushiin ja Polar Bear Pitchingiin!”

-Tutkimusjohtaja Rauli Svento 2.3.2017

TARINA JATKUU, LUE LISÄÄ →

videosarja_kuva

Lisää tutkija- ja yritysmaailman co-creationista BCDC Energian YouTube-videoilla