Kick-Offissa mielet täynnä odotusta

”BCDC Energia -tutkimushankkeen kickoff pidettiin 22. joulukuuta. Avajaisiin oli kutsuttu kaikki hankkeen aktiiviset tutkijat ja BCDC Advisory Boardin jäsenet. Paikalle saatiinkin hienosti kolmisenkymmentä osallistujaa ja videolähetyksen avulla tapahtumaa oli mahdollista seurata myös Helsingissä. Ohjelma jaettiin kahteen osaan: aamupäivä käytettiin tutkimushankkeen työpakettien kuvaukseen ja iltapäivä vuorovaikutuksen pohdintaan. Aamupäivä toteutettiin uudessa, dokumentointia erinomaisesti tukevassa Oulun yliopiston LeaForumin tiloissa. Iltapäiväksi siirryttiin Maikkulan kartanon Liiteriin.

BCDC Energian Kick-Offissa esittelyjä seurattiin tarkasti. Kuvassa BCDC Markkinat -ryhmää. Kuva Kati Leinonen
BCDC Energian Kick-Offissa esittelyjä seurattiin tarkasti. Kuvassa BCDC Markkinat -ryhmää. Kuva Kati Leinonen

Integrointikustannukset ja kommunikoinnin algoritmeja

Aamupäivän aluksi tutkimusjohtaja Rauli Svento esitteli hankkeen kokonaisuutta. Hän korosti erityisesti tarvetta uusiutuvan tuotannon lisääntymisen mukanaan tuomien epävarmuustekijöiden nykyistä perusteellisempaan analyysiin. Näitä järjestelmätason kustannuksia aiheutuu tuotanto- ja kulutusprofiilien yhteensovittamisesta, ennustevirheiden sovittamisesta sekä verkkokustannuksista. Profiiliongelmia aiheutuu siitä, ettei luonnon olosuhteista riippuvaista uusiutuvaa tuotantoa voida ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Tähän kohtaanto-ongelmaan pitää varautua joko ylläpitäen varakapasiteettia tai lisäämällä kysynnän joustavuutta. Äkillisen tasapainohäiriön ratkaisemista varten olisi järjestelmässä hyvä olla nopeasti ylösajettavaa kapasiteettia, kuten esimerkiksi vesivoimaa, joka luonnollisesti toimii hyvin tällaisena tasapainottajana.

Tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-Savolainen aloitti työpakettisession BCDC Markkinat eli WP1-työpaketin esittelyllä. Hän kertoi WP1-tiimin keskeisten tutkimushaasteiden liittyvän uusiutuvan energiatarjonnan aiheuttamien integraatiokustannusten estimointiin Suomessa sekä älykkään verkon avaaman kaksipuoleisen markkinan mallinnukseen. Integrointikustannusten oikea arviointi on tärkeää ja samalla erittäin haasteellista, sillä niiden oikea huomiointi yhdessä uusiutuville energiamuodoille annettavien tukien loppumisen kanssa muuttaa sähkömarkkinan hinnoittelulogiikkaa. Tähän muutokseen varautumiseen BCDC Energia pyrkii osaltaan tuomaan uutta tietoa ja ymmärrystä.

BCDC ICT eli WP2 -työpakettia esitteli tutkijatohtori Pedro Nardelli Oulun yliopiston Centre for Wireless Commucations -yksiköstä. Työpaketin keskeinen haaste on kehittää pilvipalvelun ja verkon välisen kommunikoinnin algoritmeja. Algoritmit on kehitettävä niin, että tietoliikenneverkossa tapahtuva energiaan liittyvä liikenne toimii mahdollisimman tehokkaasti häiritsemättä muuta teleliikennettä. Avainroolissa on tällöin selvittää, minkälaisiin ja millä frekvenssillä tapahtuviin ilmiöihin tiedon välittäminen perustuu.

 

Sääennusteiden epävarmuus käännetään hyödyksi

Ilmatieteen laitoksen yksikönjohtaja Sami Niemelä esitteli BCDC Sää eli WP3-työpaketissa kehitettäviä tarkentuvia sääennusteita ja muuta siihen liittyvää tematiikkaa. Ensimmäisessä vaiheessa ennusteita pyritään parantamaan huomioimalla entistä paremmin paikallinen alkutilanne ja yhdistämällä maapallon napojen yli kulkevien satelliittien tieto heidän omien havaintoasemiensa tietoihin. Jatkossa huomioidaan myös nykyistä täsmällisemmin ennuste-epävarmuuden vaikutus ja tuottamaan ennusteen todennäköisyysjakauma. Myös tämä tutkimus tulee avaamaan täysin uudenlaisia aurinko- ja tuulienergian hinnoittelua koskevia kysymyksiä.

Etualalla BCDC Pilvilaskenta -tiimin Suzan Bayhan, Jussi Kangasharju ja Otto Waltari. Kuva: Kati Leinonen.
Etualalla BCDC Pilvilaskenta -tiimin Suzan Bayhan, Jussi Kangasharju ja Otto Waltari. Kuva: Kati Leinonen.

BCDC Pilvilaskenta eli WP 4 -työpaketissa kehitetään professori Jussi Kangasharjun johdolla pilvilaskentaan perustuvaa ja uusiutuviin energialähteisiin liittyvää palvelua sekä mahdollista kauppapaikkaa kaksipuoleisen markkinalogiikan pohjalta. Oma mielenkiintoinen kysymyksensä on nykyisen pilvilaskentaan yhdistyvän mahdollisen hajautetun toimintatavan yhdistäminen BCDC Energia -hankkeen tutkimustuloksiin. Tällöin hajautetun energiamallin toimintaa ohjattaisiin ja optimoitaisiin hajautetulla pilvilaskennalla. Koukuttava ajatus!

Vuorovaikutusta ja viestintää painottavan BCDC Vuorovaikutus eli WP5-työpaketin yksi keskeisimmistä tehtävistä on muodostaa hankkeen tietopohja yhdistämällä kaikkien osapuolien osaamistaseet yhteiseen alustaan. Tällainen ainutlaatuinen energiatietoperusta palvelisi varmasti laajasti tutkijoita ja päätöksentekijöitä.

 

Kumppanit ja yritykset kytkevät käytännön tutkimukseen

Iltapäivän vuorovaikutusjakson aluksi Reijo Svento kertoi BCDC Advisory Boardin muodostamisesta. Advisory Boardiin on saatu hyvin mukaan erityyppisiä, teeman kannalta tärkeitä yrityksiä. Boardin luovan toiminnan kannalta keskeiseen rooliin nousee kaksi asiaa: Ensiksikin toimintamuodot on saatava yhteistä kiinnostusta ja avoimuutta ylläpitäviksi. Lisäksi on onnistuttava sekä sovittujen asioiden dokumentoinnissa että kommunikoinnissa.

Kickoff-päivän lopuksi BCDC Energia -hankkeen viestinnän suunnittelija Kaisu Innanen esitteli hankkeen viestintäsuunnitelmaa ja visuaalista ilmettä. Mainostoimisto Uleåborgin suunnittelema logo ja verkkosivujen ilme hyväksyttiin tyytyväisinä. Viestinnässä pyritään läheiseen yhteistyöhön kaikkien kumppaneiden viestintäyksiköiden kanssa.

 

Yli tiimirajojen

Alkutapaamisen hauskana loppukevennyksenä purettiin työpaketeille jaetut kotiläksyt, jossa kukin tiimi kertoi oman käsityksensä siitä, mitä jonkin toisen tiimin työskentely pitää sisällään. Erityismaininnan ansaitsee Pedron hauska kuvaus BCDC Vuorovaikutus -tiimin työstä. Vuorovaikutuksen motoksihan BCDC Energia on valinnut aiheeseen hyvin liittyvän riimin Pink Floydin Endless Riveriltä: ”All we need to do is keep on talking”. Pedro kuvasi WP 5 -tiimin tekemistä Pink Floyd riimeillä ja levygrafiikoilla!
Alkutapaaminen päätettiin iloisissa ja eteenpäin katsovissa tunnelmissa hyvän illallisen parissa. Malja BCDC Energialle!”

– Tutkimusjohtaja Rauli Svento 5.2.2016

TARINA JATKUU, LUE LISÄÄ →