Tiede kohtaa kuntavaalit – strategisen tutkimuksen hankkeiden keskustelutilaisuudet sarjassa 24.3. klo 15–17: Kuinka energia- ja maankäyttöasiat ratkaistaan isoissa kunnissa?

 

Paikka https://www.enchant.fi/syke/tiede-kohtaa-kuntavaalit

Ilmoittautuminen Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua

24.3. klo 15–17 Kuinka energia- ja maankäyttöasiat ratkaistaan isoissa kunnissa?

Suurissa kunnissa energian tuotanto ja kulutus ovat tärkeitä kysymyksiä kuntalaisille, taloyhtiöille ja kunnissa toimiville yrityksille. Yleiset ilmastotavoitteet puoltavat polttoon perustuvan energiantuotannon vähentämistä sekä energiatehokkuuden vahvistamista, mutta mitkä ovat kunnan mahdollisuudet edistää tällaista kehitystä? Energiantuotanto ja kulutus liittyvät myös maankäyttöön ja maankäytön suunnitteluun. Energiakysymysten ratkaisut ovat kauaskantoisia ja kunnat toimet ja päätökset voivat viedä kehitystä hyvin eri suuntiin. Tilaisuudessa keskustellaan tuoreiden tutkimustulosten valossa siitä, mitä näkökulmia on tärkeää nostaa esille kunnan päätöksenteossa ja mihin toimiin kunnat voivat ryhtyä myönteisen energiamurroksen edistämiseksi ja kunnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Moderaattori: Hanna Säntti

Keskustelunaiheet:

 1. Miten sovittaa yhteen maankäyttöpolitiikka ja energiamurroksen vaatimukset?
  Keskustelijat: professori Seppo Junnila, SmartLand ja Mia Haglund (Vas.) Helsinki
 2. Kuinka kunnat voivat edistää uusia lämmitysratkaisuja ja rakennusten energiatehokkuutta?
  Keskustelijat: tutkija Jani Lukkarinen, SET ja Tiina Rytky (SDP), HelsinkI
 3. Kunnat ja sähköautojen älykäs lataus.
  Keskustelijat: Tutkija Joni Markkula, EL-TRAN ja Marko Hamilo (PS), Helsinki
 4. Kuntien keinot edistää vähähiilisyyskehitystä
  Keskustelijat: professori Armi Temmes, SET ja Tiina Elo, (Vihr.), Espoo.

Siirry verkkolähetykseen tästä.

Tilaisuus on osa Strategisen tutkimuksen ohjelmien ja hankkeiden vuoropuhelutilaisuussarjasta kuntavaaliehdokkaiden kanssa 22.3.-31.3. Vaalit siirtyivät – keskustelu tärkeistä asioista ei!

Kuntavaalit nostavat esille tärkeitä kunnissa tehtäviä päätöksiä, joissa tutkittu tieto voi edistää tavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksen ja kuntatason päätöksenteon vuoropuhelun edistämiseksi strategisen tutkimuksen ohjelmat ja niiden hankkeet järjestävät maaliskuun kahdella viimeisellä viikolla neljä temaattista keskustelutilaisuutta. Tavoitteena on tuoda esille tutkittua tietoa vaaleissa ajankohtaisista teemoista, ja edistää vuoropuhelua tulevien kunnallisten päättäjien ja tutkimustyötä tekevien välillä.

Tilaisuudet on suunnattu kaikille teemoista kiinnostuneille, kuntavaaliehdokkaille, toimittajille, tutkijoille.

Tilaisuudet ovat seurattavissa verkkolähetyksinä. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua. Yleisöllä on mahdollisuus kommentoida ja esittää kysymyksiä tutkijoille ja kunnallisvaaliehdokkaille.

Lue lisää: https://www.aka.fi/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus/tutkimusta-tiedon-kayttajalle/tapahtumat/tiede-kohtaa-kuntavaalit/

 

Muiden keskustelutilaisuuksien teemat ja puhujat:

 

22.3. klo 15–17 Miten tehdään kuntien kestävyysmurros pienissä kunnissa?

Globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda2030 tavoitteena on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi, ihmisoikeudet, talouden vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Näiden kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kestävyysmurroksia kaikilla tasoilla ja sektoreilla.  Mitä tarkoitetaan kestävyysmurroksella pienten kuntien kohdalla? Miten kansalaiset pääsevät paremmin vaikuttamaan oman kuntansa kestävyyspäätöksiin? Miten ennakoida tulevat muutospaineet ja miten luoda niiden pohjalta käsitys kunnan kestävästä tulevaisuudesta? Miten kääntää kestävyysvaatimukset mahdollisuuksiksi? Tässä sessiossa pureudutaan näihin kysymyksistä uusimman tutkimuksen kautta.

Moderaattori: Reetta Räty

Keskustelunaiheet:

 1. Lakisääteiset uudet velvoitteet kierrätykseen- Miten tehdä näistä pienelle kunnalle mahdollisuus?
  Keskustelijat: professori Minna Halme FINIX ja Silja Keränen (Vihr.), Kajaani
 2. Kunnat kestävän ruokamurroksen edistäjinä – vastuulliset ruokahankinnat, kestävä ravitsemus ja hyvinvointi
  Keskustelijat: tutkimusprofessori Minna Kaljonen, JUST-FOOD ja Tiina Perho (Kok.) Loimaa
 3. Miten kansalaiset voivat paremmin vaikuttaa kunnan kestävyyspäätöksiin?
  Keskustelijat: professori Lasse Peltonen, CORE ja Teijo Liedes (Vas.), Ii
 4. Ennakoiva kestävyysmurros – tilannehuone avuksi kunnan kokonaisvaltaiseen johtamiseen?
  Keskustelijat: tutkija Paavo Järvensivu, WISE ja Timo Kaunisto (Kesk.), Hämeenlinna

 

29.3. klo 15–17 Minkälaisia investointeja kuntien infrastruktuurin digitalisaatioon?

Kuntien investoinnit sosiaalisen infrastruktuurin (eli palvelut kuten koulutus ja terveydenhuolto) ja teknisen infrastruktuurin digitalisaatioon ovat välttämättömiä toiminnan tehostamiseksi, tuottavuuden kasvattamiseksi ja palveluiden saatavuuden takaamiseksi. Väestön ikääntyminen ja kuntien niukkenevat resurssit lisäävät painetta kustannustehokkuuteen. Minkälaisia investointeja kannattaa tehdä automaatioon ja robotiikkaan hoivapalveluissa nyt, entä viiden vuoden päästä? Kuinka kunnissa voidaan avittaa koulujen digiloikkaa?Mitä hyötyjä ja haasteita digi-investointeihin liittyy? Miten kuntien investoinneissa pitäisi huomioida tekoälyn vaatimukset, entä tasa-arvokysymykset?

Moderattori: Harri Junnila

Keskustelunaiheet:

 1. Robotiikka hoivapalveluissa
  Keskustelijat: Marketta Niemelä, Rose ja Joakim Strand (RKP), Vaasa
 2. Koulujen digiloikka – oppivelvollisuuden laajentaminen – riittävätkö resurssit
  Keskustelijat: Kai Hakkarainen, Growing Mind ja ehdokas NN (SDP)
 3. Tekoäly – vaatimukset kunnan infralle
  Keskustelijat: Jyrki Nummenmaa, Etairos ja ehdokas Mira Korhonen-Low (PS), Helsinki
 4. Miten palvelujen digitalisaatio vaikuttaa yhdenvertaisuuteen?
  Keskustelijat: Tarja Hepomäki, DigiIn ja Sanna-Maria Bertell (Kok.), Helsinki

 

31.3. klo 15–17 Terveys ja sosiaalipalvelujen käytännön järjestämisen edellytykset

Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämän kansalaiskyselyn mukaan terveyspalvelut, vanhusten huolto, peruskoulut ja kotikunnan talous sijoittuvat kymmenen kärkeen riippumatta vastaajan puoluetaustasta. Vastaavasti kunnanvaltuutetuille suunnatun kyselyn mukaan kuntavaaliteemojen kärjessä ovat kotikunnan talous ja velkaantuneisuus, terveyspalvelut, vanhustenhuolto ja päivähoito ja koulutus. Tässä sessiossa pureudutaan näihin polttavimpiin teemoihin pienissä kunnissa. Miten hoidetaan terveydenhuolto, miten taataan riittävät vanhuspalvelut, laadukas varhaiskasvatus ja koulutus?

Moderattori: Marja Vaarama

Keskustelunaiheet:

 1. Päivähoito ja varhaiskasvatus
  Keskustelijat: professori Maarit Alasuutari, CHILDCARE ja Elin Blomqvist-Valtonen (RKP), Porvoo
 2. Koulutuksen kehittäminen
  Keskustelijat: professori Jouni Välijärvi, OmaLinja  ja Tiina Tuomela (Vas.), Vantaa
 3. Terveyspalvelut ja talous
  Keskustelijat: tutkijatohtori Iiris Hörhammer, IMPRO ja ehdokas NN
 4. Viimesijainen sosiaaliturva
  Keskustelijat: tutkija Paula Saikkonen, BIBU ja ehdokas NN

Lisätietoja

Strategisen tutkimuksen ohjelmien ohjelmajohtajat:

 • Mikael Hildén, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi, Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi (PIHI)
 • Olli Kangas, etunimi.sukunimi(at)utu.fi, Tasa-arvoinen yhteiskunta (EQUA)
 • Heli Koski, etunimi.sukunimi(at)etla.fi, Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot (TECH)
 • Kaisa Korhonen-Kurki, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi, Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus (CITIZEN) ja Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä (ADAPT)
 • Anne-Christine Ritschkoff, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi, Kestävän kasvun avaimet (GROWTH)
 • Helena Kahiluoto, etunimi.sukunimi(at)lut.fi, Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää (FOOD) ja Julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuudet (STEER)
 • Asta Salmi, etunimi.sukunimi(at)univaasa.fi, Innovatiiviset materiaalit ja palvelut resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistäjinä (IMPRES)
 • Minna Lammi, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi, Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa (CULT)

Aiheeseen liittyviä artikkeleita