Miksi BCDC Energia?

Uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvaan sähköntarjontaan liittyy epävarmuutta, mikä johtuu sään ja siten aurinko- ja tuulivoiman vaihtelevuudesta. Tähän asti ongelmaa on hallittu joko kapasiteettimarkkinoilla tai kysyntävasteella, näitä kuitenkaan yhdistämättä.

BCDC Energia -tutkimushanke tuottaa kapasiteettimarkkinoiden ja kysyntävasteen kustannustehokkaan kombinaation. Tämä edellyttää pilvipalvelualustaan perustuvaa markkinaorienteista kauppapaikkaa.

Pilvipalvelut laajamittaisen vaihtelevan hajautetun energiantuotannon mahdollistajana

Tieteidenvälinen BCDC Energia -tutkimushanke tuottaa tutkimuspohjaisen käytännön toteutuksen hajautetun energiantuotannon tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Suomen pitkäntähtäimen tavoite on tulla hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi. Tämä tavoite on erityisen haastava energiasektorilla. BCDC Energian päämääränä on tarjota tutkimukseen perustuva konkreettinen kytkös vaihtelevan hajautetun energiantuotannon kehittämisen ja Suomen Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean tavoitteisiin liittyvän viimeaikaisen työn välille, joka on koostettu Energia- ja ilmastotiekartaksi.

Tutkimushankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat vaihtelevien uusiutuvien energialähteiden mahdollisimman suuren ja samalla kustannustehokkaan käytön. Hankkeessa selvitetään, kuinka taloudelliset markkinamekanismit yhdistettynä uuden sukupolven ICT- ja digipalveluihin sekä uuden tyyppisiin sääennusteisiin mahdollistavat asetetun tavoitteen.

Hankkeen tuloksena kehitetään pilvipalveluun pohjautuva digitaalinen kauppapaikka hajautetun energiantuotannon vaihdantaan. Tulosten hyödynnettävyyttä edistetään tiedon hallinnan tutkimukseen perustuvan vuorovaikutusmallin pohjalta. Vuorovaikutuksen tavoitteena on muodostaa aktiivinen yhteisö, jonka puitteissa tutkijoiden ja yhteisön jäsenten tietoa ja ymmärrystä hajautetun energian tuotannon mahdollisuuksista syvennetään ja jaetaan.

BCDC Tutkimus

WP 1: Uudet markkinamekanismit laajan vaihtelevan hajautetun energiantuotannon systeemitason integroinnissa. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Taloustieteen yksikkö;
Suomen ympäristökeskus SYKE; Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

WP 2: Pilvipalvelut älykkään ICT-automaation mahdollistajina hajautetuissa energiaratkaisuissa. Oulun yliopisto, Centre for Wireless Communications CWC

 

WP 3: Lyhyen etäisyyden paikalliset sääennusteet hajautetun energiaratkaisun mahdollistajina. Ilmatieteen laitos

WP 4: Digitaaliset järjestelmät ja palvelut vaihtelevan hajautetun energiajärjestelmän toteutuksessa. Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos

WP 5: Tietojohtaminen ja vuorovaikutus BCDC Energia -tutkimushankkeen toiminnassa. Oulun yliopisto, Informaatiotutkimuksen ja viestinnän yksikkö

Strategisen tutkimuksen neuvosto

BCDC Energia on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama tutkimushanke. Hankkeelle on myönnetty rahoitus vuosille 2015-2017 ja väliarvioinnin perusteella optio jatkorahoitukseen on vuosille 2018-2020. Strategisen tutkimuksen neuvoston tehtävä on rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

Strategisen tutkimusneuvoston sivuille

 

BCDC Energia tekee yhteistyötä muiden Suomen Akatemian Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittamien hankkeiden kanssa. Yhteistyössä mukana ovat muun muassa

Smart Energy Transition – SET-konsortio

  • lukeutuu Teknologiamurrokset ja muuttuva yhteiskunta –ohjelmaan
  • viitoittaa sitä, millä toimialoilla ja miten Suomi voi menestyä globaalissa energiamurroksessa

EL-TRAN-konsortio

  • lukeutuu Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi –ohjelmaan
  • tutkii, mitä resurssitehokas sähköjärjestelmä tarkoittaa, miten se toteutetaan, millaisia politiikka-ongelmia sen toteutuksessa kohtataan ja kuinka niitä lopulta ratkotaan

 

Tämän päivän monimutkaisessa maailmassa ilmiöt ja yhteiskunnan haasteet vaativat tutkimukselta monitieteistä ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa, jolla ylitetään hallinnon- ja toimialojen rajoja ja yhdistetään eri alojen osaamista uudella tavalla.”

– Strategisen tutkimuksen neuvosto / Suomen Akatemia

 

 

Mukana BCDC Energiassa

Strategiset kumppanit

HINKU-foorumi
Lähienergialiitto

 

Neuvoa-antava yritystiimi – BCDC Advisory Board

Caruna
Cinia Oy
Clicinnovation Oy
Cleworks Oy
Codento Oy
DXC Technology
Fingrid Oy
Finnet-liitto
Fortum Oyj
Helen Oy
Nordic Investment Bank
Siili Solutions Oyj
Taaleritehdas Oy
Vantaan Energia Oy
Wärtsilä Oyj

 

Aktiivista vuorovaikutusta: BCDC Energia viestii yhdessä

BCDC Energia tuo etusivunsa uutisvirtaan kotiorganisaatoitaan, BCDC Advisory Boardia ja strategisia kumppaneita koskevaa uutisointia sekä muuta alan mediakeskustelua. BCDC Energia on aktiivisesti mukana Twitterissä, jossa viestinnän suunnittelija Kaisu Innanen ja muut BCDC-tutkijat twiittaavat energia-alan ajankohtaisuuksia. Lisäksi BCDC Energia bloggaa säännöllisesti verkkosivuillaan. Kirjoittajina ovat tutkijat sekä kotiorganisaatiot ja yhteistyökumppanit. Tutkimusaiheisiin ja -työhön liittyvää ajatusten virtaa voi lukea Blogi & uutiset -sivulta.