Miksi BCDC Energia?

Uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan sähköntarjontaan liittyy epävarmuutta aurinko- ja tuulienergian tuotantoon vaikuttavasta sään vaihtelusta johtuen. Ongelmaa on tähän asti hallittu joko kapasiteettimarkkinoilla tai kysyntäjoustolla, näitä kuitenkaan yhdistämättä.

BCDC Energia -tutkimushanke tuottaa kysyntäjouston ja kapasiteettimarkkinoiden kustannustehokkaan yhdistelmän. Tämä edellyttää pilvipalvelualustaan perustuvaa markkinaorienteista kauppapaikkaa.

 

Pilvipalvelut laajamittaisen vaihtelevan hajautetun energiantuotannon mahdollistajana

Tieteidenvälisen BCDC Energia -tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tutkimuspohjainen käytännön toteutus hajautetun energiantuotannon tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Suomen pitkäntähtäimen tavoitteena on hiilineutraalius. Tavoite on erityisen haastava energiasektorilla. BCDC Energian päämääränä on tarjota tutkimukseen perustuva konkreettinen kytkös aurinko- ja tuulienergian pientuotannon kehittämisen ja Suomen Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean Energia- ja ilmastotiekartassa esittämien tavoitteiden välille.

Tutkimushankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat vaihtelevien uusiutuvien energialähteiden mahdollisimman suuren ja samalla kustannustehokkaan käytön. Hankkeessa selvitetään, kuinka taloudelliset markkinamekanismit, uuden sukupolven ICT- ja digipalvelut sekä uuden tyyppiset sääennusteet mahdollistavat yhdistettyinä asetetun tavoitteen.

Hankkeen tuloksena kehitetään pilvipalveluun pohjautuva digitaalinen kauppapaikka hajautetun energiantuotannon vaihdantaan. Tulosten hyödynnettävyyttä edistetään tiedon hallinnan tutkimukseen perustuvan vuorovaikutusmallin pohjalta. Vuorovaikutuksen tavoitteena on muodostaa aktiivinen yhteisö, jonka puitteissa tutkijoiden ja yhteisön jäsenten tietoa ja ymmärrystä hajautetun energian tuotannon mahdollisuuksista syvennetään ja jaetaan.

BCDC Tutkimus

WP 1: Uudet markkinamekanismit laajan vaihtelevan hajautetun energiantuotannon systeemitason integroinnissa. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen yksikkö,
Suomen ympäristökeskus SYKE ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

WP 2: Pilvipalvelut älykkään ICT-automaation mahdollistajina hajautetuissa energiaratkaisuissa. Centre for Wireless Communications CWC Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa

 

WP 3: Lyhyen etäisyyden paikalliset sääennusteet hajautetun energiaratkaisun mahdollistajina. Ilmatieteen laitos

WP 4: Digitaaliset järjestelmät ja palvelut vaihtelevan hajautetun energiajärjestelmän toteutuksessa. Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos

WP 5: Tietojohtaminen ja vuorovaikutus BCDC Energia -tutkimushankkeen toiminnassa. Oulun yliopiston Informaatiotutkimuksen ja viestinnän yksikkö

Strategisen tutkimuksen neuvosto

BCDC Energia on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama tutkimushanke. Hankkeelle myönnettiin rahoitus ensimmäiselle kaudelle 2015-2017 ja väliarvioinnin perusteella jatkorahoitus vuosille 2018–2021 (Lue lisää).

Strategisen tutkimuksen neuvoston tehtävä on rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

Strategisen tutkimusneuvoston sivuille

 

BCDC Energia tekee yhteistyötä muiden Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamien hankkeiden kanssa. Yhteistyössä mukana ovat muun muassa

Smart Energy Transition – SET-konsortio

  • lukeutuu Teknologiamurrokset ja muuttuva yhteiskunta -ohjelmaan
  • selvittää, millä toimialoilla, ja miten Suomi voi menestyä globaalissa energiamurroksessa

EL-TRAN-konsortio

  • lukeutuu Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi -ohjelmaan
  • tutkii, mitä resurssitehokas sähköjärjestelmä tarkoittaa, miten se toteutetaan, millaisia politiikka-ongelmia sen toteutuksessa kohtataan ja kuinka niitä ratkaistaan

 

Tämän päivän monimutkaisessa maailmassa ilmiöt ja yhteiskunnan haasteet vaativat tutkimukselta monitieteistä ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa, jolla ylitetään hallinnon- ja toimialojen rajoja ja yhdistetään eri alojen osaamista uudella tavalla.”

– Strategisen tutkimuksen neuvosto / Suomen Akatemia

 

 

Mukana BCDC Energiassa

Aktiivista ja avointa:
BCDC Energia vuorovaikuttaa yhdessä

BCDC Blogi ja uutiset: BCDC Energian tutkijat postaavat tiimien blogi & twiitti -vuorokuukausittain tutkimusaiheistaan. Satunnaisina vierailublogisteina on BCDC Advisory Boardin ja strategisten kumppaneiden edustajia. Lisäksi BCDC Energia uutisoi hankkeen tuoreista kuulumisista, kuten julkaistuista tutkimusartikkeleista, tärkeistä tapahtumista ja yhteistyöstä.

Säännöllisesti ilmestyvä BCDC Uutisia -uutiskirje on tilattavissa sähköpostiin.

@bcdcnergia Twitter: Tutkijat ja BCDC:n viestintä twiittaavat aktiivisesti hankkeen tutkimuksesta sekä seuraavat ja kommentoivat energia-alan ajankohtaista keskustelua.