Pilvi- vai sumuteknologia?

Perinteisesti pilvipalvelut toteutetaan palvelinkeskuksiin istutetuissa servereissä. Tämä toimintatapa on edelleen yleisesti käytössä ja varsin toimintavarma. Modernissa pilvipalvelututkimuksessa kuitenkin selvitetään, onko  tehokkaampaa hajauttaa pilvipalvelut samaan tapaan kuin tiedon sijoittelu on jo hajautettu. Yksittäisistä servereistä siirryttäisiin näin pilvitoiminnoista muodostuviin sumuihin. Tähän liittyy kaksi keskeistä mahdollisuutta BCDC Energia -hankkeessa.

 

BCDC Energian tavoitteena on tehostaa pilvipalveluiden hallintaa ja optimointia.

BCDC Pilvilaskenta

Kaksi keskeistä mahdollisuutta ovat seuraavat: Ensinnäkin tällä toimintatavalla voidaan yhdistää vihreä verkkologiikka myös tiedon välittymiseen. Palvelun toteutuksen reitityksessä kuljetaankin aina niiden solmukohtien kautta, jotka itse käyttävät uusiutuvaa energiaa voimanlähteenään. Toinen mahdollisuus avautuu silloin, kun hajautetun energiantuotannon ohjaus ja säätely tapahtuu hajautettujen pilvipalveluiden kautta. Tällöin kokonaisuuden hallinta ja optimointi tehostuu entisestään. Molemmat nämä kysymykset ovat BCDC Energia -hankkeen tutkimuskeskiössä.