BCDC Energia ratkaisee yhdessä

Sähkömarkkinan muutoksen keskeiset ajurit ovat luonteeltaan sellaisia, että ne edellyttävät useiden tieteenalojen piirissä tehtäviä innovaatioita. BCDC Energia -tutkimushanke on organisoitu juuri näitä tarpeita ja kehitystehtäviä ajatellen. Kukin tutkimusryhmä vastaa oman tieteenalansa näkökulmasta uusien haasteiden ratkaisemisesta. Hankkeen erityinen lisäarvo toteutuu yhdistämällä tieteenalakohtaisia uusia ratkaisuja luovalla tavalla. Näin tuotetaan yhdessä sellainen ratkaisu, joka on sekä taloudellisesti, teknisesti että yhteiskunnallisesti tehokas ja kestävä.

 

BCDC Energia ratkaisee yhdessä. Kuva: Kati Leinonen.
BCDC Energia ratkaisee yhdessä. Kuva: Kati Leinonen.

Kunkin tutkimusryhmän toiminta organisoidaan tätä tavoitetta palvelevaksi aikataulutetuksi toiminnaksi. Hankkeen tieteellinen yhteistyö tiivistyy tutkimusryhmien keskinäisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön avulla. Yhteistyötä tehdään systemaattisesti eri ryhmien ja koko hankkeen kesken sisältäen teknisen viestinnän, kasvokkain tapaamiset, tieteelliset seminaarit ja muut tapahtumat.  Hankkeen käytännöllinen orientaatio edellyttää myös, että onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi tarvitaan käytännön toimijoiden ymmärrystä ja näkemystä. Tämän kannalta on tärkeää sitouttaa hankkeen Advisory Boardin yritykset aitoon, avoimeen ja luovaan yhteistyöhön niin, että kaikki osapuolet ymmärtävät hankkeen pyrkivän yhteisen edun saavuttamiseen.

BCDC Vuorovaikutus

Hankkeen luoman lisäarvon kannalta on olennaista, että poliittinen päätöksenteko tukee käynnissä olevaa energiamurrosta ja pyrkii poistamaan sen toteutumisen tiellä olevia esteitä hankkeen tulosten edellyttämällä tavalla. Tämä tavoite saavutetaan parhaiten avoimella vuorovaikutteisella viestinnällä.

Laajemman yleisön näkemyksiä kartoitetaan hankkeen alusta alkaen. Tämän tiedon pohjalta pyritään vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin osallistamaan laajempi yleisö energiamurrokseen vaikuttamiseksi. Tutkimuksen käytännön sovellettavuus varmistetaan muodostamalla  aihepiiristä kiinnostunut aktiivinen BCDC Energiayhteisö.

Lue lisää BCDC Vuorovaikutus -tutkimusryhmän työstä →