BCDC Energia -hanketta ja sen työpakettien tavoitteita kuvaava tutkimussuunnitelma valmisteltiin Suomen Akatemian yhteydessä toimivalle Strategisen tutkimuksen neuvostolle (STN) huhtikuun 2015 hakua varten. Strategisen tutkimuksen neuvosto valitsi BCDC-konsortion laatiman suunnitelman ”Teknologianmurrosten hyödyntäminen ja muuttuvat instituutiot” -ohjelmaan.

Tutustu tarkemmin BCDC Energian alkuperäiseen tutkimussuunnitelmaan (PDF).