Vaikuttavuuskertomukset – Impact Narratives

BCDC Energia päivittää säännöllisesti hankkeen vuorovaikutusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta
kuvaavia vaikuttavuuskertomuksia.
Kolmessa kertomuksessa tarkastellaan teemoittain, miten hanke on saavuttanut
ja edennyt kohti vaikuttavuustavoitteitaan.