BCDC Blogeissa: Uusia ratkaisuja ilmatieteen tutkimuksessa

Ilmatieteen laitoksen Atmos-lehdessä: Energia-alan murrokseen liittyviä kysymyksiä ratkaistaan tutkimuksella

Tutkimus ja business co-creation sähkömarkkinamurroksessa

Uudessa videosarjassa Carunan Heikki Linnanen, Hewlett-Packardin (nyk. DXC Technology) Hans Purola sekä BCDC Energian Marita Laukkanen ja Rauli Svento keskustelevat tutkimus- ja yritysmaailman yhteistyöstä:
Miten eteenpäin sähkömarkkinamurroksessa?
Arvoista appseiksi? Kuluttajien joustohalukkuus digipalveluiksi
Kysyntäjousto kansalaisten tietoisuuteen ja EU-lainsäädäntöön
Kulutustietoa <-> Tietoisia kuluttajia
Miksi tutkimus- ja yritysyhteistyötä – Rakkaudesta tieteeseen?

BCDC-työpaja Oulussa

Tutkijat koolla energiasään, systeemimallin, Energy Game v. 0.1:n ja virtuaalivoimalan jatkokehittelyn parissa.

Perehdy energiatutkimukseen

Hankkeessa tuotettuja tieteellisiä artikkeleita taloustieteen, tietoliikennetekniikan, ilmatieteen, tietojenkäsittelytieteen ja informaatiotutkimuksen aloilta.
Tutustu tutkimustuloksiin

Toiminnan ja tutkimuksen pöhinää BCDC Energian Tarinassa

Miten innovointia ohjataan? Vauhdikasta ja napakasti suunniteltua virtuaalivoimaloiden yhteiskehittelyä BCDC-työpajassa. Tuloksena uusia virtuaalivoimalamalleja sekä toiminta-askeleet ja tiet toteutukseen
BCDC Energian Tarinan osassa 7.