Rakkaudesta tieteeseen: Energiajärjestelmän muutoksesta
tutkijoille, päätöksentekijöille ja kansalaisille

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) johtava tutkija Marita Laukkanen kertoi Rakkaudesta tieteeseen -tapahtuman BCDC-tietoiskussa, miten energianhallinnan tulisi muuttua, sekä osallistui asiantuntijana ratkaisuriihen ”Miten Suomesta tulee luonnonvarojen ja energian viisaan käytön mallimaa” päätöspaneeliin.

STN18 Marita Laukkanen: Miten energianhallinnan tulisi muuttua (video)
Onnistuneilla kehitysaskelilla energiajärjestelmän muutokseen (juliste)

BCDC-asiantuntijuutta Ylen A-studiossa: Energiaveron palautukset suomalaisyhtiöiden toiminnassa
Marita Laukkanen pohtii Ylen A-Studiossa Nordean pääekonomisti Aki Kangasharjun ja sinisten ryhmäpuheenjohtaja, kansanedustaja Simon Elon kanssa pitääkö veronmaksajien maksaa menestyvien suuryritysten sähkölaskuja.
Ylen A-studio 28.2.2018

BCDC-Blogissa energian varastointia, ilmastomallinnusta,
säämalleja ja tehomaksukysymyksiä

Tammikuun blogistina ICT-tutkija Florian Kühnlenz: How much storage does the ”Energiewende” need?

Helmikuun blogisteina Markkinat-tiimin tutkijat : Sähkön siirtohinnan tehomaksu ja joustava sähköjärjestelmä

Maaliskuun blogistina toimialajohtaja Sami Niemelä: Modernit säämallit – energiasään ennustamisen perusta Aiheesta Aamulehdessä (printti, 24.3.2018, s. 43).

STN-blogissa tutkimusjohtaja Rauli Svento: Ilmastokasinossa pelaamme uhkapeliä

BCDC-tutkimusjohtajat HS:ssa: Sähkönkulutuksen sopeuduttava tarjontaan

BCDC Energian tutkimusjohtajat ja professorit Rauli Svento ja Maria Kopsakangas-Savolainen kertovat Helsingin Sanomissa, että tuotannon ajoittaisuutta voidaan pyrkiä tasoittamaan luomalla nk. kapasiteettimarkkinat tai kysyntäjouston avulla. Kannustimina joustavaan kulutuskäyttäytymiseen toimivat sekä taloudelliset mekanismit että virtuaalivoimala-energiayhteisöt.
HS:n Vieraskynä-artikkeli

Professori Sventolta ratkaisuja uusiutuvan energian vaihtelevuuden ongelmaan

BCDC-tutkimusjohtaja Rauli Svento esitti ratkaisuja uusiutuvan energian vaihtelevuuden ongelmaan Energiaviraston Uusiutuvan energian ajankohtaispäivässä. Svento keskittyi esityksessään kysynnän hallintaan sekä järjestelmä-, yksittäisen voimalan että kuluttajien tasolla.
(Kuva: Vesivoima tasaa tuulen vaihtelevuutta, Huuki et al. 2017.)

Rauli Sventon keynote-puhe YouTubessa
Ratkaisuja uusiutuvan energian vaihtelevuuden ongelmaan (PDF)

Pääministerin vieraana: BCDC-näkökulmaa
Kohti seuraavaa sataa -tilaisuudessa

BCDC osallistui pääministeri Juha Sipilän isännöimään Kohti seuraavaa sataa -tilaisuuteen Oulun yliopistolla 26.2. Rauli Svento totesi puheenvuorossaan, että BCDC-tutkimuksenkin ytimen – uuden yhteisöllisyyden – syntymisen kautta on sadan vuoden päästä saavutettu kestävän kehityksen polku taloudelliseen kasvuun, sosiaaliseen hyvinvointiin ja luontoympäristön huomioimiseen.
Oulun yliopiston uutinen

Taloustiedettä, humanistista tiedettä ja ilmatiedettä
seminaareissa ja väitöstilaisuudessa

BCDC Markkinat -tiimin Enni Ruokamo ja Vuorovaikutus-tiimin Teija Keränen esittivät tutkimustyötään Vaasan yliopistolla järjestetyssä kansainvälisessä seminaarissa. Ruokamo esitteli sähkön kysynnän jouston ja Keränen energiatiedon lukutaidon tutkimusta. Uutinen

BCDC Sää -tiimin Erik Gregow väitteli aiheesta ”New methods using in-situ and remote-sensing observations for improved meteorological analysis”.
Helsingin yliopiston tiedote: New methods to estimate rainfall and how icing affects wind energy
Väitöskirja

Ilmastonmuutoksen ja joustavuuden kysymyksiä
tuoreissa tieteellisissä artikkeleissa

The importance of transnational impacts of climate change in a power market

Energy Policy (Vol. 115, 2018, 418–425) julkaisi BCDC Markkinat -tiimin Kopsakangas-Savolaisen ja Huukin sekä kollegoiden Hildénin ja Kivisaaren tutkimusartikkelin. Tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos saattaa pudottaa hintoja lisäämällä uusiutuvien energialähteiden tarjontaa, mikä vähentää sähköntuotannon kannattavuutta. Uutinen

Implementing flexible demand: Real-time price vs. market integration

Energy (Vol. 149, April 2018, 550–565) julkaisi BCDC ICT -tiimin Kühnlenzin ja Nardellin sekä Markkinat-tiimin Karhisen ja Sventon monitieteisen, agenttipohjaista spot- ja tasapainottavat markkinat yhdistävää mallia esittelevän artikkelin. Artikkeli kertoo, miten tärkeää on pohtia uudelleen nykyisiä ja tulevia käytäntöjä, jotta joustavuus voidaan tulevaisuudennäkymät huomioiden integroida onnistuneesti älykkääseen sähköjärjestelmään. Uutinen

BCDC-artikkeli myös Science Trends’n uutisnostoissa:

Why Smart Meters And Real Time Prices Are Not The Solution