Kotiautomaatiolla kohti aktiivista energiakansalaisuutta

BCDC Keep on Talking Featurette-sarjan 3. osassa tohtorikoulutettava Sanna Tuomela vierailee iiläiskodeissa juttelemassa energiankulutuksen ohjausjärjestelmän käytöstä. Tuomela pohtii asukkaiden kanssa ohjausjärjestelmän aikaansaamaa energiankulutuksen, mutta myös laajempaa asenteiden ja käyttäytymisen muutosta.

Taloustieteen emeritusprofessori Rauli Svento kertoo kotiautomaatiotutkimuksen merkityksestä BCDC-hankkeen tavoitteiden ja muun uusiutuvan energian käyttöä koskevan tutkimuksen kannalta.

 

BCDC-tutkijoille tunnustus
ilmaston hyväksi tehdystä tutkimuksesta

Kotitalouksien veden lämmitykseen liittyvän sähkön kulutuksen kustannuksia on mahdollista vähentää ilman, että lämmityksen ohjaus vaikuttaa asumismukavuuteen, selviää Santtu Karhisen, Hannu Huukin ja Enni Ruokamon tutkimuksessa. Tutkimus palkittiin International Association for Energy Economics IAEE:n opiskelijapalkinnolla.

Tutkijoiden mukaan keskimääräiset sähkön tuotannon päästökertoimet soveltuvat sähkönkulutuksen hiilijalanjäljen arviointiin, mutta ne eivät ole tehokas signaali tuntikohtaiseen kulutuksen ohjailuun. Päästöjen vähentämisen näkökulmasta on kannattavampaa minimoida sähkön kulutuksen kustannuksia kuin päästöjä itsessään, jos käytössä on vain keskimääräiset päästökertoimet (kuvio).

Uutiseen →

BCDC-väitöksissä älysähköverkon ja reunalaskennan tutkimusta

ICT-tiimin Florian Kühnlenz ja Pilvilaskenta-tiimin Nitinder Mohan väittelivät marraskuun alussa; Kühnlenz aiheenaan
kysyntäjouston analysointi älykkäissä sähköverkoissa,
ja Mohan aiheenaan reunalaskennan alustat ja protokollat.

Florin Kühlenz, doctoral thesis, Analyzing flexible demand in smart grids, bcdc energy, the university of oulu, strategic research

Florian Kühnlenz havaitsi väitöstutkimuksessaan merkittäviä ja monimutkaisia skaalautuvuusilmiöitä, jotka kertovat reaalimaailman kompleksisuuden huomioimisen olleen riittämätöntä tähänastisessa sähköverkkojen tutkimuksessa.

Vastaavia ei-toivottuja skaalausilmiöitä Kühnlenz havaitsi myös nykyisessä sähkömarkkinassa.

Kühnlenz esitteleekin uusia keinoja, joilla näistä skaalausilmiöistä on mahdollista päästä eroon nykyistä sähkömarkkinarakennetta käytettäessä.

Väitöskirja:
Analysing flexible demand in smart grids →


BCDC:n väitöshaastattelu →

 

nitinder mohan, bcdc energia

Nitinder Mohanin väitöstutkimus tarjoaa kokoelman uudentyyppisiä protokollia ja alustoja reunalaskennan integroimiseen nykyisen pilvi-infrastruktuurin osaksi.

Tutkimuksen pohjana on kokonaisvaltainen reunapilviarkkitehtuuri, joka pyrkii yhdistämään useita rinnakkaisia arkkitehtuuriehdotuksia yhdeksi loogiseksi pilvialustaksi.

Väitöskirjassaan Mohan ottaa kantaa reunalaskennan kolmen osa-alueen – resurssien, infrastruktuurin ja palvelualustan – ongelmiin.

Väitöskirja:
Edge Computing Platforms and Protocols →


BCDC:n väitöshaastattelu →

BCDC-artikkeli: Kotitaloudet myöntyviä lämmityksen rajoituksille –
dynaamisesta hinnoittelusta vaaditaan korvauksia

Kotitaloudet ovat halukkaampia osallistumaan kotiensa lämmityksen etäohjaukseen kuin käyttösähkönsä etäohjaukseen, selviää Markkinat-tiimin Enni Ruokamon, Maria Kopsakangas-Savolaisen, Teemu Meriläisen ja Rauli Sventon
kirjoittamassa Energy Economics -julkaisun artikkelissa.

Tutkijoiden mukaan kotitaloudet vaativat selkeää säästöä siitä, että valitsisivat pörssisähkösopimuksen kiinteän hinnoittelun sijaan. ”Samalla kotitaloudet kuitenkin arvostavat sähköjärjestelmän hiilidioksidipäästöjen vähentämistä joustoa lisäämällä”, asiantuntijat korostavat.

Kuva: iStock
Uutisiin →

Reilua energiaa -lehti kertoo Porvoon alueen satunnaiskokeilusta

Markkinat-tiimin Enni Ruokamo ja Rauli Svento käyvät Reilua Energiaa -lehdessä läpi kulutuskäyttäytymisen muutokseen kannustamista. Tätä toteutetaan mm. tuuppaamalla kuluttajaa informaation tai sosiaalisen normin avulla. Lisäksi taloustieteilijät kertovat BCDC Energian toteuttamasta laajasta satunnaiskokeilusta Porvoon alueella. Kokeilun tuloksia kuullaan Uusiutuvan energian ajankohtaispäivässä 21. tammikuuta.

Reilua Energiaa -lehteen →

Kansantaloudellinen aikakauskirja: kotitalouksien mieltymykset energiahyödykkeisiin ja -palveluihin

Viime keväänä väitelleen Ruokamon väitöstutkimuksessa selvitettiin kotitalouksien mieltymyksiä energiajarjestelmän ilmastoystävällisiä ratkaisuja kohtaan.
Väitöskirjan lektio on osa uusinta Kansantaloudellista aikakauskirjaa (3/2019, 562).

Kansantaloudelliseen aikakauskirjaan →

– Tutkijat ja yhteistyökumppanit BCDC-blogissa –

Pilvilaskennasta ja pyörteiden simuloinnista sähkön varastointiin ja puhtaaseen kaukolämpöön

Kuva: Ilmatieteen laitoksen viestintä

Mikko Auvinen ja Irene Suomi
Ilmatieteen laitos:
LES ratkaisee ilmakehän suuret ja katutason pienet pyörteet … ja kaiken siltä väliltä
Blogiin →

Anna Suorsa ja Maija-Leena Huotari
Vuorovaikutus-tiimi:
Leikkiä Exceleillä – terminologiatyöllä kohti energiayhteisöjä Blogiin

Timo Piispa
Fortum Oyj:
Puhdas kaukolämpö on kuin julkinen liikenne – kestävin ja vaivattomin tapa lämmittää kaupungeissa
Blogiin →

jussi kangasharju, pilvilaskenta, bcdc energia, helsingin yliopisto, konttiteknologia

Kuva: iStock

Jussi Kangasharju
Pilvilaskenta-tiimi:
Tutkimusta pilvestä
Blogiin →

Tapio Tuomi
Lähienergialiitto ry:
Hajautettu pientuotanto ja akut – perusteet ja lyhyt oppimäärä
Blogiin →

”Yhdessä enemmän ilmastonmuutoksen eteen”

Uusi tutkimusjohtaja jatkaa BCDC Energian tarinaa →

Jouni Räihän tutkielma voitti parhaan energiataloudellisen opinnäytetyön palkinnon

Suomen energiaekonomistit ry palkitsi Markkinat-tiimin Jouni Räihän
pro gradu -tutkielman parhaana lukuvuoden 2018–2019
energiataloudellisena opinnäytetyönä Helsingissä 25. marraskuuta.
Palkittu tutkimus keskittyy suomalaisten omakotiasujien lämmitystapavalintoihin vaikuttaneisiin tekijöihin.
*

Energiatiedon lukutaito edistää
puhdasta liikennettä

Riittävä energiatiedon lukutaito kehittää ajattelutapaa, mikä rohkaisee liikkumistapojen muuttamiseen ilmaston hyväksi, kirjoittaa  Vuorovaikutus- tiimin Teija Keränen Printti-Kalevan Yläkerta-artikkelissa 12. lokakuuta.

Tuulivoimatietoa ja energiasään
ennustamisen osaamista

Nykyistä hajautetumpi tuulivoimarakentaminen toisi tuotantoon tasaisuutta, osoittaa Ilmatieteen laitoksen tuulisuusanalyysi. Tuulivoimaa kannattaisi sijoittaa etenkin Pohjois-Lappiin ja Suomenlahdelle tukemaan nykyistä kapasiteettia,
kertoi Ilmatieteen laitoksen tutkija Irene Suomi
Suomen Tuulivoimayhdistyksen WindFinland-seminaarissa 10. lokakuuta.

Irene Suomi havainnollisti, kuinka Suomen tuntikohtaista tuulivoiman tuotantoa voidaan arvioida ilmakehämallien uusanalyysien perusteella. Yksityiskohtaisempaa tietoa tuulen käyttäytymisestä metsän yllä saadaan LES-mallilla (Large Eddy Simulation) eli suurten pyörteiden simuloinnilla.

Animaatio tuulen käyttäytymisestä metsän ja sileän pinnan yllä →
Suomen tuulivoimayhdityksen tiedotteeseen → 

***

Sään ennustamisessa on tapahtumassa hiljainen vallankumous, kertoi Sää-tiimin Anders Lindfors Kaamosenergiaseminaarissa 21. marraskuuta. Lindforsin mukaan ennusteet ovat parantuneet noin päivä vuosikymmenessä.

Kolmeen vaikuttavuuskertomukseen jatkoa

BCDC-hankkeen tutkimusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta
kuvaavat vaikuttavuuskertomukset päivitettiin marraskuussa.

maija-leena huotari, bcdc energia, tiedon luominen, tieteidenvälisyys, oulun yliopisto, anna suorsa, teija keränen, sanna tuomela

Leikkikäsitys ratkaisuksi
tiedon luomisen haasteisiin?

Vuorovaikutus -tiimi vastaa uuden tiedon luomisen haasteeseen tutkimalla BCDC:n kehittämän Puhtaan energian tutkimuksen terminologian (CER) syntyprosessia. ”Sovellamme tutkimuksessamme Hans-Georg Gadamerin leikin käsitteeseen perustuvaa teoreettista viitekehystä. CER-terminologian kehittämisessä pyrimme tunnistamaan monitieteisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön haasteita”, kertoivat Maija-Leena Huotari, Anna Suorsa, Sanna Tuomela ja Teija Keränen Strategisen tutkimuksen
tieteellisessä konferenssissa 29.-30. lokakuuta.

Uutiseen →

Maija-Leena Huotari esitteli BCDC Energian uuden tiedon luomisen tutkimusta
STN-konferenssissa. Kuva: Teija Keränen.

sanna tuomela, bcdc energia

Kuluttajien arvojen tunnistaminen tukee energiateknologioiden suunnittelua

”Kotien energiankulutukseen ja uusien energiateknologioiden hyödyntämiseen liittyvien arvojen tunnistaminen auttaa tehokkaiden, miellyttäväkäyttöisten ja käyttäjien tavoitteita tukevien teknologioiden suunnittelussa”, kertoi ICT-tiimin Sanna Tuomela Mobile and Ubiquitous Multimedia -konferenssissa Italian Pisassa 26.-29. marraskuuta.

Tuomela osallistui konferenssiin Rauli Sventon ja Netta Iivarin
kanssa kirjoittamallaan artikkelilla
User values of smart home energy management system: sensory ethnography in VSD empirical investigation

Kuva: Sanna Tuomela

Energiasektorin rooli korostui ilmastonmuutoksen teemapäivässä Pyhäjoen lukiolla

Markkinat -tiimin Chao Ding ja Jouni Räihä vierailivat Pyhäjoen lukiolla ilmastonmuutoksen teemapäivänä 6. marraskuuta. Tutkijat korostivat esityksessään energiasektorin roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä sen merkitystä päästövähennyksissä. ”Energiasektori aiheuttaa jopa 75 prosenttia päästöistä. Sektorin osuus on noin 87 prosenttia kokonaispäästövähennystarpeesta vuoteen 2030 mennessä. Luvut perustuvat Ilmastopaneelin laskelmiin”, Ding ja Räihä kertoivat.

Tutkijoiden aiheena oli Oulun yliopistolla toteutettu ilmastonmuutoksen hillintää koskeva taloustieteen tutkimus, jota tehdään myös BCDC-hankkeen puitteissa.

Jouni Räihä esitteli Oulun yliopiston taloustieteen tutkimusta Pyhäjoen lukiolla.
Kuva: Chao Ding