BCDC Energia onnistunut esimerkki ihmistieteiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamisessa

BCDC:n tutkimusjohtaja Rauli Svento sekä kollegat Juha Tuunainen, Pentti Haddington, Kirsi Ojutkangas ja Sirpa Aalto tarkastelevat Oulun yliopiston yhteiskunta- ja humanististen tieteiden eli ihmistieteiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta artikkelissaan ”The Oulu way of sustaining social impact of SSH sciences: from linear models of impact to productive interactions and beyond”. BCDC Energia -hankkeella on artikkelissa suuri osuus onnistuneena tapausesimerkkinä. Artikkeli esitettiin Pathways to Impact from SSH Sciences -konferenssissa Wienissä 29. marraskuuta. PDF SSH Impact -konferenssin sivuilla -> Uutisiin ->

BCDC:n vaikuttavuuskertomuksissa
matkalla kohti vaikuttavuustavoitteita

BCDC Energia julkaisi jälleen hankkeen vuorovaikutusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavat vaikuttavuuskertomukset.
BCDC päivittää kolmea vaikuttavuuskertomusta säännöllisesti ja tarkastelee niissä teemoittain, miten hanke on saavuttanut ja edennyt kohti vaikuttavuustavoitteitaan.
Vaikuttavuuskertomuksiin ->

BCDC Energian tarinaan 12. osa:
BCDC lähdössä lassoamaan satunnaismetsiin

Meidän BCDC Energian tutkijoiden yhteistyö Advisory Boardimme jäsenten kanssa tuottaa erinomaista hedelmää”, kertoo tutkimusjohtaja Rauli Svento BCDC Energian tarinan 12. osassa. Tähän on tarvittu erittäin tiivistä yhteistyötä mm. Caruna Oy:n ja Porvoon energia -yhtiöiden kanssa. Yhteistyö on mahdollistanut ratkaisuja, joiden avulla BCDC on saanut käyttöönsä ainutlaatuisia sähkön kulutukseen liittyviä tutkimusaineistoja.
Tarinaan ->

BCDC Keep on Talking vie aurinkopaneeleille

BCDC Keep on Talking -sarjan toiminnallisessa Featurette-osassa BCDC-tutkimusjohtaja Rauli Svento vierailee mediayhtiö Kaleva Median katolla, missä sijaisee Pohjois-Suomen suurin aurinkovoimala. Aurinkopaneelilaitoksen syntyyn ja aurinkosähkön hyödyntämiseen Sventon tutustuttaa kiinteistöpäällikkö Jouko Männikkö.

Useat yhteistyötahot viestivät aktiivisesti uudesta videojulkaisusta.
Taloustieteen professori Rauli Svento Oulun yliopistosta on käynyt tekemässä videon Kalevan painotalon aurinkopaneeleista. ☀️☀️☀️”,
uutisoi Kaleva Facebookissa (13.11.2018). Uutisiin ->

Energiasääennuste esillä Energia 2018 -messuilla

Sää-tiimin tutkimusprofessori Anders Lindfors esitteli Ilmatieteen laitoksen energiasääennusteita sekä muita tuuli- ja aurinkoenergiapalveluita Energia 2018 -messuilla Tampereen messu- ja urheilukeskuksen Verso-ohjelmalavalla 24. lokakuuta.
Energiasään lisäksi messuyleisöä kiinnosti yleisesti sään todennäköisyysennusteet sekä niiden soveltaminen.

***

Virtuaalivoimalan konseptoinnin vuorovaikutuskeinot esillä Tanskan Aarhusissa

Vuorovaikutus-tiimin Anna Suorsa esitti tutkimustuloksia BCDC Energia -yhteisössä tapahtuvasta virtuaalivoimalakonseptin kehittämisestä Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction – Nordisco 2018 -konferenssissa Aarhusin yliopistossa Tanskassa 22. marraskuuta.
Suorsa kertoo, että uutta tietoa luoviin keskusteluihin osallistuvilla on käytössään laaja kirjo sanallisia ja sanattomia vuorovaikutuksen keinoja, joiden avulla rakennetaan virtuaalivoimalan sisältöön liittyvää uutta tietoa sekä kehitetään avointa ja uutta luovaa keskusteluilmapiiriä.
Suorsan esittelemä tutkimusmenetelmä, jossa tarkastellaan yksittäisten keskustelujen merkitystä organisaation pidemmän tähtäimen tavoitteiden saavuttamisessa, herätti konferenssiin osallistuneiden kiinnostuksen.

BCDC-tutkijat ja Advisory Boardin jäsenet konseptoivat virtuaalivoimalamalleja Ilmatieteen laitoksella tammikuussa 2017. Kuva: Kaisa Ikonen

– Energiaratkaisut ja hiilineutraalius –
BCDC-asiantuntijuutta ajankohtaisissa keskusteluissa

BCDC:n tutkimusjohtaja, energiatalouden professori Maria Kopsakangas-Savolainen osallistui asiantuntijana Suomen Biokaasuyhdistys ry:n Biokaasusektorin ratkaisut ja mahdollisuudet  –iltapäiväseminaariin 11. joulukuuta.
Biokaasusektorin tulevaisuuden näkymiin paneutuvassa tilaisuudessa
Kopsakangas-Savolainen alusti aiheesta
Hiilineutraali Suomi 2045 mennessä: Mitä on tehtävä 2025 mennessä?

***

Lisäksi Kopsakangas-Savolainen toimi panelistina Motiva Oy:n Uutta energiatehokkuuteen 2019 -tilaisuudessa 12. joulukuuta. Tulevaisuuden välttämättömät energiaratkaisut –paneelissa Kopsakangas-Savolaisen lisäksi keskustelivat
toimitusjohtaja Jukka Leskelä Energiateollisuus ry:stä,

ylitarkastaja Tatu Pahkala työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä
kehityspäällikkö Ossi Ikonen Stora Enso Oyj:stä.

Tutkijat Tekniikka ja Talous -lehdessä:

Millaisia kotitalouksien kysyntäjoustoasenteet ja -valmiudet ovat? Entä kokemukset sähkönkulutuksen ohjausjärjestelmistä?

Voiko päästövähennys toimia kysyntäjouston ajurina?

Kotitaloudet arvostavat kysyntäjouston taloudellisia säästöjä, mutta myös siitä seuraavaa hiilidioksidipäästöjen vähenemistä, avaavat Markkinat-tiimin Enni Ruokamo, Santtu Karhinen ja Hannu Huuki saamiaan tutkimustuloksia. Saatu tieto auttaa mm. kysyntäjoustopalveluiden suunnittelussa ja markkinoinnissa.
T&T-lehteen ->

Sähkönkulutuksen ohjausjärjestelmä vähentää kulutusta
ja paljastaa piilevät sähkönsyöpöt

Sähkönkulutuksen ohjausjärjestelmät ovat yleistyneet hitaasti, vaikka niistä pitäisi olla hyötyä niin käyttäjälle, sähköyhtiölle kuin yhteiskunnalle ja järjestelmäntoimittajallekin. Kuitenkin juuri automaatio on keino kotien kysyntäjouston ja sähkönsäästön tehostamiseen, kirjoittaa Vuorovaikutus-tiimin Sanna Tuomela. T&T-lehteen ->

Maria Kopsakangas-Savolainen Reilua energiaa -lehdessä:

Tulevaisuuden sähkömarkkinat
pienkuluttajalle vetovoimaisiksi

Älykkäät, pienkuluttajien ehdoilla kehitetyt palveluratkaisut kannustavat kysynnän joustoon, kertoo Maria Kopsakangas-Savolainen Energiaviraston sidosryhmälehdessä.
Reilua energiaa -lehteen ->

Maria Kopsakangas-Savolainen (oik.) johtaa
energiatalouden tutkimusryhmää Oulun yliopistossa. Kuva: Oulun yliopisto.

– Tutkijat ja yhteistyökumppanit BCDC-blogissa –

Kuituverkoista ja älykonteista
sähkön kysynnän määrittelyyn, kysyntäjoustoon ja älykkääseen liikkumiseen

Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry:
Kuituverkon rakentaminen pienentää energiankulutusta
Blogiin ->

Tatu Kulla, Fortum Oyj:
Sähköjärjestelmän perusasioiden äärellä, osa 3: Miten kysyntäjousto toimii säätövoimana?
Blogiin ->

Tapio Tuomi, Suomen Lähienergialiitto ry:
Älykäs liikkuminen on merkittävä päästöjen vähentäjä
Blogiin ->

Florian Kühnlenz, ICT-tiimi:
Can the world be powered by renewables?
(alunperin julkaistu Oulun yliopiston blogissaBlogiin ->

Aleksandr Zavodovski, Pilvilaskenta-tiimi:
Intelligent containers: a New Promise for Green Computing?
Blogiin ->

Sanna Tuomela, Vuorovaikutus-tiimi:
Sähkön kysynnän uudelleenmäärittely
Blogiin ->

BCDC tarjoaa ratkaisuja tieteestä helmikuussa


Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen vastuualueen järjestämä ystävänpäivän Ratkaisuja tieteestä (ent. Rakkaudesta tieteeseen) -tapahtuma kokoaa jälleen
tutkijat, päätöksentekijät ja yhteiskunnalliset vaikuttajat keskustelemaan ja etsimään
ratkaisuja laajoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

BCDC Energia osallistuu tapahtuman
Luonnonvarat ja energia & murrokset -ratkaisuriiheen sekä julkaisee
Energia, ilmastonmuutos ja luonnonvarat -teemaiset ratkaisukortit.
Tutustu ohjelmaan, ilmoittaudu ja seuraa uutisointia!

BCDC Energia kiittää tutkijoitaan, kotiorganisaatioita, strategisia kumppaneita, BCDC Advisory Boardia, Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen vastuualuetta, viestintäyksiköiden ja -ammattilaisten verkostoa, rinnakkaishankkeita sekä lukuisia yhteistyötahoja ja kaikkia energia-kiinnostuneita suomalaisia.

***

BCDC-tutkimushanke toivottaa uutiskirjeen lukijoille
tunnelmallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2019!