• Advisory Board = neuvoa-antava yritystiimi
  • Koostuu pilvipalvelu- ja energiayritysten, laitevalmistajien, teleoperaattoreiden sekä ohjelmistotalojen edustajista
  • Kommentoi tutkimusta käytännönläheisesti
  • Tavoitteena toteuttamiskelpoiset liiketoimintamallit ja käytännön toteutukset
  • Tukee omalta osaltaan tuomalla esiin eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Mm. näkemykset aikataulusta, taloudellisista kustannuksista ja vaikutuksista, toteutusvaihtoehtojen todellisista mahdollisuuksista: Mikä on tehtävissä nopeammin, mikä hitaammin; mikä on edullisempaa, mikä kalliimpaa; millä on suuret, millä vastaavasti pienet vaikutukset; mikä on oikeasti mahdollista, mikä on teoriaa?

BCDC Advisory Board on mukana asiantuntijakatsauksessa, jossa esitellään

  • Sähkömarkkinoilla toiminnassa tai pilotointivaiheessa olevia pilvipalveluita (fokus Suomi)
  • ’Avaindrivereita’, jotka muokkaavat sähkömarkkinoita tulevaisuudessa
  • Case-tapauksia – esimerkkejä sovelluksista
  • Asiantuntija-arvioita sähkömarkkinoiden murroksesta haastatteluina

Survey of Energy Cloud applications in electricity markets
Pekka Sulamaa, Sulamaa Consulting Oy

 

Fingrid Oyj:n Risto Lindroos ja BCDC:n Rauli Svento keskustelevat kysyntäjoustosta Sähkömarkkinat murroksessa -videolla.

BCDC Co-creation: Yritys- ja tutkimusmaailman yhteistyötä

BCDC-tutkijat ja Advisory Board tekee pilotointiyhteistyötä. Mukana ovat mm. Caruna ja Porvoon Energia.
Tutkimus- ja yritysmaailman onnistuneesti aloittama yhteiskehittely (co-creation) virtuaalivoimaloiden konseptoinnin parissa jatkuu. Lue lisää

Jaettu asiantuntijuus monipuolistaa näköaloja

Mm. Carunan, Cleworksin, DXC Technologyn, Fingridin, Finnet-liiton ja Fortumin asiantuntijat vierailevat BCDC blogissa ja keskustelevat tutkijoiden kanssa energia-aiheisissa videoissa.  Tutustu BCDC-blogissa ja YouTubessa.