9

Sähkömarkkina muuttuu niin kutsutuksi kaksipuoleiseksi markkinaksi kuluttajien ollessa aktiivisia markkinaosapuolia. Tämä mahdollistaa uusien alustaratkaisujen ja toimijoiden tulon markkinoille. Alustojen avulla voidaan muodostaa uusia palvelukonsepteja, joissa käyttäjät voivat paitsi ostaa ja myydä sähköä, myös ostaa ja myydä omaa kulutustaan. Kysynnän joustavuuden mahdollisuuden oikea ja oivaltava hyödyntäminen saattaa parhaimmillaan helpottaa merkittävästi  markkinoille syntyvää tasapainotusongelmaa.

Jotta voidaan luoda tehokkaita mekanismeja, täytyy tietää mitä tavoitellaan. Aikaisemman integrointiin liittyvien kustannusten estimointi on olennaisessa osassa suunniteltaessa tehokkaita markkinamekanismeja. Myös täsmällinen analyysi sellaisista markkinoista, jotka ovat jo kaksipuoleisia, on tarpeen. Voimme ottaa oppia tällaisista markkinoista, joita ovat muun muassa luottokorttimarkkinat ja osa nettikauppaan pohjautuvista markkinoista. On huomioitava, että uusia toimijoita tulee ja on tarpeen tulla markkinoille. Uusia toimijoita voivat olla muun muassa uudenlaiset teknologiapalveluita tarjoavat yritykset.

Tavoitteena on löytää mekanismit, jotka maksimoivat koko ekosysteemin arvon ja hyödyttävät siten potentiaalisesti kaikkia markkinoiden osapuolia.