9

Sähkömarkkina muuttuu niin kutsutuksi kaksipuoleiseksi markkinaksi kuluttajien ollessa aktiivisia markkinaosapuolia. Tämä mahdollistaa uusien alustaratkaisujen ja toimijoiden tulon markkinoille. Alustojen avulla voidaan muodostaa uusia palvelukonsepteja, joissa käyttäjät voivat paitsi ostaa ja myydä sähköä, myös ostaa ja myydä omaa kulutustaan. Kysynnän joustavuuden mahdollisuuden oikea ja oivaltava hyödyntäminen saattaa parhaimmillaan helpottaa merkittävästi  markkinoille syntyvää tasapainotusongelmaa.

Tavoitteena on löytää mekanismit, jotka maksimoivat koko ekosysteemin arvon

ja hyödyttävät siten potentiaalisesti kaikkia markkinoiden osapuolia.

Jotta voidaan luoda tehokkaita mekanismeja, täytyy tietää mitä tavoitellaan. Aikaisemman integrointiin liittyvien kustannusten estimointi on olennaisessa osassa suunniteltaessa tehokkaita markkinamekanismeja. Myös täsmällinen analyysi sellaisista markkinoista, jotka ovat jo kaksipuoleisia, on tarpeen. Voimme ottaa oppia tällaisista markkinoista, joita ovat muun muassa luottokorttimarkkinat ja osa nettikauppaan pohjautuvista markkinoista. On huomioitava, että uusia toimijoita tulee ja on tarpeen tulla markkinoille. Uusia toimijoita voivat olla muun muassa uudenlaiset teknologiapalveluita tarjoavat yritykset.

BCDC Energia, Svento, Karhinen, Kopsakangas-Savolainen, Ruokamo, kysyntäjousto, kotitaloudet, sähkönsiirto, siirtohinta, päästövähennykset, strategisen tutkimuksen neuvosto, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, bcdc keep on talking, podcastBCDC Energia, Svento, Karhinen, Kopsakangas-Savolainen, Ruokamo, kysyntäjousto, kotitaloudet, sähkönsiirto, siirtohinta, päästövähennykset, strategisen tutkimuksen neuvosto, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, bcdc keep on talking, podcast

 

 

 

BCDC Markkinat -tiimin tutkijat kertovat BCDC Keep on Talking -videosarjalla mitä kysyntäjousto tarkoittaa ja miksi se on juuri nyt tärkeä aihe sähkömarkkinoihin liittyvässä keskustelussa. Lisäksi he keskustelevat kotitalouksien asenteista ja valmiuksista kysyntäjoustoon.