Sääennusteet ovat meille kaikille jokapäiväisessä arjessa tuttuja. Päivittäisten yleisösääennusteiden lisäksi Ilmatieteen laitos tuottaa myös ilmailua, merenkulkua ja maaliikennettä palvelevia erityisennusteita ja korkeatasoista tutkimusta.

BCDC Energia -hankkeessa Ilmatieteen laitoksen tutkijat keskittyvät paikallisiin, lyhyen tähtäimen sääennusteisiin. Yhä tarkentuvien ennusteiden tarkoituksena on tukea uusiutuvia luonnonvaroja – aurinkoa- ja tuulta – hyödyntävää energiantuotantoa.

BCDC Sää -tiimi

Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Anders Lindforsin (kuvassa) vetämässä BCDC Sää -tiimissä työskentelevät Meteorologian ja meritutkimuksen tutkimusohjelman toimialajohtaja Sami Niemelä, tutkijatohtorit Evgeny Atlaskin, Erik Gregow ja Laura Rontu sekä tohtorikoulutettavat Herman Böök, Tuuli Perttula ja Karoliina Hämäläinen.

BCDC Sää -tiimissä yhdistetään säämalli-, kaukokartoitushavainto- sekä tuuli- ja aurinkoenergiaosaamista edesauttamaan koko BCDC Energia -tutkimusyhteisön yhteisten tavoitteiden saavuttamista.

(Kuva: Tero Pajukallio)

Energiasää herätti kiinnostusta hallituksen strategiaistunnossa Kesärannassa 16.5.2016,
kun STN oli esittelemässä tutkimushankkeitaan.
Pääministeri Juha Sipilä katsoi energiasääennusteesta Oulun tuotannon.

Energiasää

Paikalliset lyhyen tähtäimen – seuraavia 1-2 vuorokautta koskevat – sääennusteet ovat keskeisessä roolissa energiamarkkinoilla, joissa uusiutuvan ja säästä riippuvan energian tuotannon osuus on suuri. BCDC Sää -tutkimusryhmässä kehitetään paikallisia sääennusteita markkinamekanismien suunnittelun tueksi BCDC Markkinat -tutkimusryhmässä. Tavoitteena on kehittää numeerista Harmonie-sääennustusmallia hyödyttämään tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoa. ”Ensimmäisenä tuloksena on kehitetty energiasääennuste, joka ilmaisee tuulen nopeuden ja auringonpaisteen kilowattitunteina, m/s = kWh. Konseptin mallintaminen ja laskeminen olivat haastava ja innostava kokemus ja luo alustan, jonka perusteella energiasääennusteita jatkossa kehitetään”, visioi Sami Niemelä (kuva: Kati Leinonen).

Energiasääennuste on vapaasti hyödynnettävissä BCDC:n Energiasää-sivulla.

Uusiutuvan energian tuotannon, kuten tuuli- ja aurinkoenergian, ennustamisen edellytys on korkean erotuskyvyn numeerinen säämalli. Tällainen malli pystyy kuvaamaan pienen mittakaavan sään vaihtelua, mikä aiheutuu muun muassa maa-meri-jakauman ja maanpinnan muotojen vaihtelevuudesta. Säästä riippuvaan tuotantoennustamiseen liittyy lisäksi erityispiirteitä, joiden vuoksi säämallin laskentamenetelmiä tulee myös kehittää.

anders lindfors, rauli svento, bcdc energia, bcdc energy, energiasääennuste, energiasää, energy weather forecast, ilmatieteen laitos, oulun yliopisto, keep on talking

Anders Lindfors kertoo energiasään ennustamisen periaatteista ja jatkokehittämisestä
BCDC Keep on Talking #2 -videolla.

BCDC Sää -tiimin tutkijat tarkastelevat tutkimustyötään eri näkökulmista mm. BCDC-blogissa:

Herman Böök Aurinkoenergiatuotannon ennustushaasteet
Erik Gregow Improving the solar production forecast
Karoliina Hämäläinen Jäätämisennusteet tuulienergian tuotannon tueksi
Anders Lindfors Hankkeiden välistä yhteistyötä: Räätälöity energiasääennuste avoimen datan palveluna
Sami Niemelä Modernit säämallit – energiasään ennustamisen perusta
Herman Böök Kulunut kesäkausi suosiollinen aurinkoenergialle
Sää- ja Markkinat-tiimin yhteispostaus:
Anders Lindfors ja Santtu Karhinen Jäätäminen heikensi tuulivoiman tuotantoa
Ilmatieteen laitoksen LES-tutkijoiden postaus vierailublogissa: Mikko Auvinen ja Irene Suomi
LES ratkaisee ilmakehän suuret ja katutason pienet pyörteet … ja kaiken siltä väliltä