Sääennusteet ovat meille kaikille jokapäiväisessä arjessa tuttuja. Päivittäisten yleisösääennusteiden lisäksi Ilmatieteen laitos tuottaa myös ilmailua, merenkulkua ja maaliikennettä palvelevia erityisennusteita ja korkeatasoista tutkimusta.

BCDC Energia -hankkeessa Ilmatieteen laitoksen tutkijat keskittyvät paikallisiin, lyhyen tähtäimen sääennusteisiin. Yhä tarkentuvien ennusteiden tarkoituksena on tukea uusiutuvia luonnonvaroja – aurinkoa- ja tuulta – hyödyntävää energiantuotantoa.

Energiasää

Paikalliset lyhyen tähtäimen – seuraavia 1-2 vuorokautta koskevat – sääennusteet ovat keskeisessä roolissa energiamarkkinoilla, joissa uusiutuvan ja säästä riippuvan energian tuotannon osuus on suuri. BCDC Sää -tutkimusryhmässä kehitetään paikallisia sääennusteita markkinamekanismien suunnittelun tueksi BCDC Markkinat -tutkimusryhmässä. Tavoitteena on kehittää numeerista Harmonie-sääennustusmallia hyödyttämään tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoa. ”Ensimmäisenä tuloksena on kehitetty energiasääennuste, joka ilmaisee tuulen nopeuden ja auringonpaisteen kilowattitunteina, m/s = kWh. Konseptin mallintaminen ja laskeminen olivat haastava ja innostava kokemus ja luo alustan, jonka perusteella energiasääennusteita jatkossa kehitetään”, visioi Ilmatieteen laitoksen tutkija Sami Niemelä (kuvassa; kuva: Kati Leinonen).

 

 

Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Anders Lindforsin vetämässä BCDC Sää -tiimissä työskentelevät Meteorologian ja meritutkimuksen tutkimusohjelman toimialajohtaja Sami Niemelä, tutkijatohtorit Evgeny Atlaskin, Erik Gregow ja Laura Rontu sekä tohtorikoulutettavat Herman Böök, , Tuuli Perttula ja Karoliina Hämäläinen. BCDC Sää -tiimissä yhdistetään säämalli-, kaukokartoitushavainto- sekä tuuli- ja aurinkoenergiaosaamista edesauttamaan koko BCDC Energia -tutkimusyhteisön yhteisten tavoitteiden saavuttamista.

Energiasää herätti kiinnostusta hallituksen strategiaistunnossa Kesärannassa 16.5., kun STN oli esittelemässä tutkimushankkeitaan. Pääministeri Juha Sipilä katsoi energiasääennusteesta Oulun tuotannon. Ennuste on vapaasti hyödynnettävissä Energiasää-sivulla.

Uusiutuvan energian tuotannon, kuten tuuli- ja aurinkoenergian, ennustamisen edellytys on korkean erotuskyvyn numeerinen säämalli. Tällainen malli pystyy kuvaamaan pienen mittakaavan sään vaihtelua, mikä aiheutuu muun muassa maa-meri-jakauman ja maanpinnan muotojen vaihtelevuudesta. Säästä riippuvaan tuotantoennustamiseen liittyy lisäksi erityispiirteitä, joiden vuoksi säämallin laskentamenetelmiä tulee myös kehittää.