Sääennusteet ovat meille kaikille jokapäiväisessä arjessa tuttuja. Päivittäisten yleisösääennusteiden lisäksi Ilmatieteen laitos tuottaa myös ilmailua, merenkulkua ja maaliikennettä palvelevia erityisennusteita ja korkeatasoista tutkimusta.

BCDC Energia -hankkeessa Ilmatieteen laitoksen tutkijat keskittyvät paikallisiin, lyhyen tähtäimen sääennusteisiin. Yhä tarkentuvien ennusteiden tarkoituksena on tukea uusiutuvia luonnonvaroja – aurinkoa- ja tuulta – hyödyntävää energiantuotantoa.

Energiasää

Paikalliset lyhyen tähtäimen – seuraavia 1-2 vuorokautta koskevat – sääennusteet ovat keskeisessä roolissa energiamarkkinoilla, joissa uusiutuvan ja säästä riippuvan energian tuotannon osuus on suuri. BCDC Sää -tutkimusryhmässä kehitetään paikallisia sääennusteita markkinamekanismien suunnittelun tueksi BCDC Markkinat -tutkimusryhmässä. Tavoitteena on kehittää numeerista Harmonie-sääennustusmallia hyödyttämään tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoa. ”Ensimmäisenä tuloksena on kehitetty energiasääennuste, joka ilmaisee tuulen nopeuden ja auringonpaisteen kilowattitunteina, m/s = kWh. Konseptin mallintaminen ja laskeminen olivat haastava ja innostava kokemus ja luo alustan, jonka perusteella energiasääennusteita jatkossa kehitetään”, visioi Ilmatieteen laitoksen tutkija Sami Niemelä (kuvassa alla, kuva Kati Leinonen).

 

 

Ilmatieteen laitoksen Meteorologisen tutkimusyksikön päällikön Sami Niemelän vetämässä BCDC Sää -tiimissä työskentelevät tutkimusprofessori Anders Lindfors, tutkijatohtorit Evgeny Atlaskin ja Laura Rontu sekä tohtorikoulutettavat Herman BöökTuuli Perttula ja Karoliina Hämäläinen. BCDC Sää -tiimissä yhdistetään säämalli-, kaukokartoitushavainto- sekä tuuli- ja aurinkoenergiaosaamista edesauttamaan koko BCDC Energia -tutkimusyhteisön yhteisten tavoitteiden saavuttamista.

Energiasää herätti kiinnostusta hallituksen strategiaistunnossa Kesärannassa 16.5., kun STN oli esittelemässä tutkimushankkeitaan. Pääministeri Juha Sipilä katsoi energiasääennusteesta Oulun tuotannon. Ennuste on vapaasti hyödynnettävissä Energiasää-sivulla.

Uusiutuvan energian tuotannon, kuten tuuli- ja aurinkoenergian, ennustamisen edellytys on korkean erotuskyvyn numeerinen säämalli. Tällainen malli pystyy kuvaamaan pienen mittakaavan sään vaihtelua, mikä aiheutuu muun muassa maa-meri-jakauman ja maanpinnan muotojen vaihtelevuudesta. Säästä riippuvaan tuotantoennustamiseen liittyy lisäksi erityispiirteitä, joiden vuoksi säämallin laskentamenetelmiä tulee myös kehittää.

Lue BCDC Sään blogi Aurinkoenergiatuotannon ennustushaasteet