WP 5 -tiimi mahdollistaa tieteidenvälisen tutkimuksen

Tietojohtaminen ja vuorovaikutus -tutkimusryhmässä tutkitaan ja tuetaan BCDC Energia -tutkimusyhteisön vuorovaikutuksellisia menestystekijöitä ja osaamispääoman kehittymistä. Tavoitteena on hankkeen vaikuttavuuden takaaminen. Tutkimus toteutetaan Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan Informaatiotutkimuksen ja viestinnän yksikössä. Professori Maija-Leena Huotarin vetämässä tiimissä työskentelevät tutkijatohtori Anna Suorsa, tohtorikoulutettavat Kaisu Innanen ja Teija Keränen sekä projektitutkija Sanna Tuomela ja hankkeen viestintää toteuttava suunnittelija Kaisa Ikonen.

24

BCDC Energian näkyvyys ja vaikuttavuus

Professori Maija-Leena Huotari (kuvassa) on hyvillään siitä, että STN-haussa korostettiin vuorovaikutussuunnitelman merkitystä: “Saamassamme palautteessa kiitettiin muun muassa sitä, että edistämme ja tutkimme vuorovaikutusta samanaikaisesti”. Konkreettinen, näkyviin tuloksiin pyrkivä viestintä ja vuorovaikutuksen edistäminen kytkeytyy vahvasti tutkimukseen. Siinä hyödynnetään BCDC Energia -hankkeen vuorovaikutussuunnitelmaa, jonka tärkeimpiä tavoitteita on BCDC-yhteisön muodostaminen.

Kuvassa: Informaatiotutkimuksen professori Maija-Leena Huotari johtaa BCDC Vuorovaikutus -tiimin tutkimusta. Kuva: Jarmo Kontiainen / Kaleva 

OSAAMISPÄÄOMA JA TIETOPOHJA

BCDC Energian osaamispääoman kehittyminen

Professori Maija-Leena Huotari tarkastelee BCDC-yhteisön toimijoiden osaamispääomaa ja sen kehittymistä hankkeen aloitus-, keski- ja loppuvaiheen arviointitutkimuksessa. Tavoitteena on määritellä tutkimusryhmien tiedon ja osaamisen ulottuvuuksien ohella myös kontaktiverkostot ja muut tutkijoille vakiintuneet vuorovaikutuksen ja viestimisen tavat. Tällä pyritään vastaamaan BCDC-yhteisön tutkimustiedon ja muihin aihepiirin tiedontarpeisiin hankkeen vaikuttavuuden näkökulmasta.

Lue lisää →

26

TIEDON LUOMINEN

Vuorovaikutteinen uuden tiedon luominen

Vuorovaikutustutkijat käsittelevät tutkimuskohdettaan toisiaan täydentävillä tutkimusotteilla. Tutkijatohtori Anna Suorsan tutkimuksessa tarkastellaan BCDC-yhteisön toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta uuden tiedon luomisen näkökulmasta. “Tiedon luomisen tutkimuksessa on osoitettu, että tietoa luova vuorovaikutus on parhaimmillaan avointa, luottamuksellista ja reflektoivaa. On myös tärkeää, että vuorovaikutukselle on luotu hyvät olosuhteet: on esimerkiksi riittävästi aikaa ja vuorovaikutuksen paikkoja yhteisön arjessa”, toteaa Anna Suorsa.

Lue lisää →

VAIKUTTAVUUS JA VUOROVAIKUTUS

Vaikuttavuuden mahdollistuminen BCDC Energiayhteisössä

Tohtorikoulutettava Kaisu Innasella on ollut myös hankkeen viestinnän suunnittelijan tehtävät. Hänen tutkimuksensa rakentuu yhteisö- ja tiedeviestinnän sekä vaikuttajaviestinnän näkökulmista. Jotta BCDC:n tutkimustulokset ja viestit tavoittavat tärkeät kohderyhmät, BCDC:n viestintää suunnitellaan yhdessä myös strategisten kumppaneiden kanssa ja Advisory Boardia kuullen.

Lue lisää →