Tiedeviestintä BCDC-yhteisössä

BCDC:n viestinnänsuunnittelijana toiminut tohtorikoulutettava Kaisu Innanen (kuvassa) tarkastelee tutkimusyhteisön tiedeviestinnän toteutumista. Jotta hankkeen tutkimustulokset ja viestit tavoittaisivat tärkeät kohderyhmät, viestintää suunnitellaan yhdessä hankkeen kotiorganisaatioiden, strategisten kumppaneiden ja Advisory Boardin kanssa. Yhteistyötahojen viestintäyksiköitä ja -ammattilaisia kannustetaan esittelemään viestinnässään BCDC-hankkeeseen osallistumista omista näkökulmistaan ja myös siten hyötymään tutkimushankkeen toiminnasta.

”On mielenkiintoista ja ilahduttavaa seurata tutkijakunnan asenteita ja valmiuksia viestintään ja vuorovaikutukseen. Joukossa on innokkaita blogaajia ja taitavia kirjoittajia, jotka osaavat ilmaista monimutkaiset tieteelliset asiat ymmärrettävästi ja kiinnostavasti, myös Twitterissä. Monet tutkijoiden kotiorganisaatioista järjestävät tiedeviestinnän koulutusta,”  toteaa hankkeen tiedeviestintää tutkiva Kaisu Innanen. Innasen tutkimus rakentuu tiedeviestinnän ja yhteisöviestinnän näkökulmista.

Tutkimus suuntautuu tutkijoihin tiedeviestijöinä sekä muuntuviin tiedeviestinnän rooleihin ja tyyleihin.

Lisäksi hän tarkastelee tutkijoiden ja tiedeviestinnän ammattilaisten yhteistyön muutoksia organisaatiokontekstissa.

Tutkija kohtaa viestintäjohtajan ja tutkijoiden viestintäavut uuden mediamaiseman Kaisu Innasen BCDC-postauksissa. Uusin postauksista käsittelee tutkijoiden ja viestintä ammattilaisten yhteistyötä: Science communication – just do it?

Lisäksi Tiedetoimittajat-lehden esseessä Innanen kertoo tiedeviestinnän paikallisten, arjen töisevien ongelmien olevankin kansainvälisen tason haasteita.

 

Inspiraatiota musiikista

”Olen työskennellyt tiedottajana pitkään. Nyt tohtoriopiskelijana on innostavaa syventyä tiedeviestinnän ja tutkijoiden maailmaan. Puheviestinnän tuntijana olen erityisen iloinen tutkimusjohtaja Rauli Sventon asenteesta;
hän aloitti vuorovaikutussuunnitelmaamme lainaamalla
Pink Floydia/Stephen Hawkingia: ”All we need to do is make sure we keep on talking”
, Kaisu Innanen kertoo.

 

Tiedettä energiakiinnostuneille suomalaisille

Tieteen popularisointi on lupaava keino, johon BCDC Energia on kohdistanut voimavaroja. BCDC Energian viestintä on linkki tiedontuottajan ja -hyödyntäjän välillä. BCDC:n viestijä ja suunnittelija Kaisa Ikonen (kuvassa vas.) vakiinnuttaa ja kehittää hankkeen viestimisen käytäntöjä. Ikonen tukee tutkijoita tiedeviestintätyössä, ideoi, motivoi, kannustaa ja antaa palautetta. Hän organisoi blogaamis- ja Twitter-vuoroja, ohjeistaa some-viestinnässä, editoi, kansantajuistaa, julkaisee, levittää ja seuraa viestinnän onnistumista. Kaisa Ikonen painottaa viestintäyhteistyötä tutkijoiden, kotiorganisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden viestintäammattilaisten, mainostoimiston ja median kanssa.

Kaisa Ikonen pohtii tiedontuottajan ja -hyödyntäjän vuoropuhelun, popularisoinnin ja digitaalisten viestintävälineiden merkitystä tutkimushankkeen viestinnässä.

”Kaisu Innasen käyttöönottama ”blogi & twiitti” -sapluuna on erinomainen tapa aktivoida tutkimustiimit levittämään popularisoimansa asiantuntijatekstit BCDC-blogista Twitterin energiakiinnostuneelle yleisölle sekä reagoimaan käynnistyvään keskusteluun. BCDC-tutkijoiden sitoutuminen tähän työhön kertoo onnistuneista askeleista tiedeviestinnän roolin muutoksessa”, Kaisa Ikonen iloitsee.