BCDC Energia -tutkimushanke tekee tutkimus- ja kehitysyhteistyötä HINKU-foorumin ja Suomen Lähienergialiitto ry:n kanssa. Yhteistyö strategisten kumppaneiden kanssa mahdollistaa ajatusten ja kokemusten vaihtamisen sekä käsitysten täsmentämisen esimerkiksi energiankulutuksen joustamisen ja pientuotannon myynnin järjestämisestä. HINKU-foorumilla ja Lähienergialiitolla on laajat toimintaverkostot, joiden kautta BCDC Energian on mahdollista tehdä tutkimukseen liittyviä pilotointeja ja mallinnuksia.

Kuvassa Lähienergialiiton järjestöpäällikkö Tapio Tuomi ja BCDC Energian viestintää toteuttava suunnittelija Kaisa Ikonen. Kuva: Kati Leinonen.

Kuvassa yhteistyökumppani Lähienergialiiton Järjestöpäällikkö Tapio Tuomi ja WP 5:n projektitutkija Kaisa Ikonen. Kuva Kati Leinonen.

BCDC Energian ja strategisten kumppaneiden yhteistyön tarkoituksena on saada hiilineutraaliuteen sitoutuneet kunnat sekä kotitaloudet ja energia-alan pientoimijat aktiivisesti mukaan ja osallisiksi hajautetun energiantuotannon, markkinamekanismien ja digitaalisen kauppapaikan tutkimus- ja kehitystyöhön.

BCDC-tutkijat selvittävät Hinku-kunta Iissä Iisisti energinen Ii -hankkeen puitteissa kuntalaisten energiakäyttäytymistä ja energiatiedon lukutaitoa. Lue lisää: hinku-foorumi.fi

BCDC Energia tekee strategisten kumppaneiden kanssa viestintäyhteistyötä. BCDC:n ja Lähienergian asiantuntijoiden blogipostausten vaihto – vierailublogaaminen – on muodostunut pysyväksi käytännöksi. Vierailublogaamisen ansiosta energiamurrosta popularisoivat sisällöt saavuttavat laajempia yleisöjä.

STN-hankkeet mukana Lähienergialiiton tuottaman Maamme energia -oopperan prologissa 17.5.2018.
BCDC:n esiintyjänä energiatalouden professori Maria Kopsakangas-Savolainen.
Lue lisää
Lähienergialiiton vierailevasta postauksesta BCDC-blogissa 

lahienergia

Suomen Lähienergialiitto ry

Lähienergialiiton tavoitteena on tehdä uusiutuvan energian hyödyntämisestä ja älykkäästä energian käytöstä mahdollisimman vaivatonta, auttaa alan yrityksiä kannattavaan kasvuun sekä hillitä ilmastonmuutosta lisäämällä lähienergian käyttöä.

Lähienergia on käyttäjien itse säästämää, tuottamaa tai omistamaa puhdasta energiaa.

Lähienergialiittoon kuuluu kymmeniä suomalaisia yhdistyksiä ja yrityksiä.

 

hinku

HINKU-foorumi

HINKU-foorumi on keväällä 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.
HINKU-foorumi jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.
HINKU-kriteerit täyttäviä HINKU-kuntia on Suomessa jo 39. Kuntien asukasluku on yhteensä 725 200 (v. 2016).