BCDC Energia -tutkimushanke tekee yhteistyötä Hinku-Foorumin ja Lähienergialiitto ry:n kanssa. Yhteistyö mahdollistaa ajatusten jakamisen sekä käsitysten selventämisen esimerkiksi energian kuluttamisen joustamisen ja pientuotannon myymisen järjestämisestä. Sekä Hinku-Foorumilla että Lähienergialiitolla on hyvin laajat toimintaverkostot, joiden kautta myös BCDC Energian on mahdollista tehdä tutkimukseen liittyviä testejä ja mallinnuksia.

Kuvassa Lähienergialiiton järjestöpäällikkö Tapio Tuomi ja BCDC Vuorovaikutus -tiimin projektitutkija Kaisa Ikonen. Kuva: Kati Leinonen.

Kuvassa yhteistyökumppani Lähienergialiiton Järjestöpäällikkö Tapio Tuomi ja WP 5:n projektitutkija Kaisa Ikonen. Kuva Kati Leinonen.

BCDC Energian ja strategisten kumppaneiden yhteistyön tarkoituksena on saada suuri, hiilineutraaliuteen sitoutunut kuntien joukko sekä kotitaloudet ja energia-alan pientoimijat aktiivisesti mukaan ja osallisiksi hajautetun energiantuotannon, markkinamekanismien ja digitaalisen kauppapaikan tutkimus- ja kehitystyöhön.

lahienergia

Suomen Lähienergialiitto ry

Lähienergialiiton tavoitteena on tehdä uusiutuvan energian hyödyntämisestä ja älykkäästä energian käytöstä Suomessa mahdollisimman vaivatonta, auttaa alan yrityksiä kannattavaan kasvuun
ja hillitä ilmastonmuuutosta lisäämällä lähienergian käyttöä. Lähienergia on käyttäjien itse säästämää, tuottamaa tai omistamaa puhdasta energiaa.

Lähienergialiittoon kuuluu kymmeniä yhdistyksiä ja yrityksiä.

hinku

HINKU-foorumi

HINKU-foorumi on keväällä 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.
HINKU-foorumi jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.
HINKU-kriteerien täyttäneitä HINKU-kuntia on Suomessa jo 29.