Kuluttajien osallistuminen sähkömarkkinoille

Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications CWC -oppimis- ja tutkimusympäristössä toimivien professoreiden Matti Latva-ahon ja Ari Poutun johtaman BCDC ICT -tiimin päämäärä on suunnitella mahdollisimman hyvin toimiva ICT-teknologinen ratkaisu, joka sallii kuluttajien osallistumisen sähkömarkkinoille. Haasteena on rakentaa luotettava sähköjärjestelmä, joka yhdistää laajamittaisesti uusiutuvia energialähteitä ja suuren määrän hajautettua pienen mittakaavan tuotantoa.

Latva-ahon ja Poutun tiimissä työskentelevät apulaisprofessorit Hirley Alves ja Pedro Nardelli, tohtorikoulutettavat Samad Ali,  Iran RamezanipourMauricio de Castro Tomé, Hamid Malik sekä projektitutkija Sanna TuomelaFlorian Kühnlenz osallistui tiimin tutkimukseen väitöstutkimuksensa ”Analyzing flexible demand in smart grids” valmistumiseen (2019) saakka.

Kuvassa Hirley Alves, Florian Kühnlenz ja Mauricio de Castro Tomé. Kuva: Kati Leinonen.

Uusiutuvan pientuotannon osallistaminen

Uusiutuvien energialähteiden – kuten tuuli- ja aurinkoenergialähteiden – lisääminen sähköverkkoihin ja sähköntuotantoon tuo mukanaan vaihtuvuutta sähköntuotantoon ja luo uusia haasteita fyysiselle sähköverkolle. Monitieteinen BCDC ICT -tutkimusryhmä käy käsiksi haasteeseen rakentamalla pilvipohjaisia hallinta-algoritmeja käsittelemään sähködatatietoa, tarjoten kuluttajille olennaista palautetta ja verkko-operaattorille välttämättömän kontrollin sekä ennusteet. BCDC ICT -tiimin lopullisena päämääränä on tarjota teknologisia työkaluja skaalaamaan hajautettua tuotantoa ja rakentaa perustusta puhtaammalle energiantuotannolle.

Jos kotitalous varustetaan aurinkopaneeleilla ja akuilla, voi se tuottaa itse sähköä ja varastoida sitä myöhempää käyttöä varten ja näin muodostua resurssiksi sähkömarkkinoille. Ratkaisu ei kuitenkaan ole yksinkertainen. Monia asioita on huomioitava: sähkön kysyntä, auringon tuotantopotentiaali, odotettu luotettavuus, sähkön hinta, rasitteet sähköverkossa sekä monet muut seikat. Ehdotettu ratkaisu on muodostaa sähköntuottaja-kotitalouksista kimppoja, jotta niillä olisi riittävästi resursseja osallistua sähkönmyyntiin ja ostamiseen tukkumarkkinoilla. Miten muodostaa kotitalouskimppoja ja kuinka hoitaa kimppojen sähkönvarastointia annettujen yleisten tavoitteiden ja markkinasääntöjen mukaisesti, ovat tutkimuskysymyksiä, joihin BCDC ICT -tutkijat vastaavat tiiviissä yhteistyössä muiden BCDC Energia -tutkijoiden kanssa.