Jäätäminen ja epäpuhtaudet

Tuuli- ja aurinkoennusteiden laatimisessa on tärkeää ottaa huomioon pohjoisen pakkaset ja jopa ilmansaasteet. Jäätäminen vaikuttaa tuulivoiman tuotantoon ja epäpuhtaudet puolestaan aurinkoenergian tuotantoon. Jotta BCDC Energia –hankkeessa kehitettävät markkinamekanismit olisivat mahdollisimman realistisia, ilmatieteilijät ottavat kaiken tarkasti huomioon.

Pohjoisen kylmät olosuhteet asettavat erityishaasteita tuulienergian tuotannolle. Tuulivoimalan lapojen jäätyminen heikentää tuulienergian tuotantoa huomattavasti. Jäätävät olosuhteet tuleekin ottaa huomioon tuotantoennusteita tehtäessä. BCDC Sää -työryhmän tavoitteena on kytkeä numeerisen säämallin tuottama säätieto yhteen jäätämismallin kanssa. Näin myös jäätämisestä aiheutuva tuotantotappio pystyttäisiin ennustamaan paremmin.

 

Ilmakehässä olevat hiukkaset ja epäpuhtaudet eli aerosolit ovat aurinkoenergian kannalta toiseksi keskeisin tuotantoa heikentävä tekijä. Nykyiset operatiiviset sääennustusmallit eivät ota huomioon säätilasta riippuvaa aerosolien aiheuttamaa auringonsäteilyn vaimentumista. BCDC Sää -työryhmä tulee arvioimaan vaimentumisen merkittävyyttä Suomen olosuhteissa. Työssä tullaan hyödyntämään olemassa olevaa aerosolien optisen paksuuden tietoa Harmonie-säämallin säteilylaskennassa.

Energiamarkkinoita ohjaavien pilvipalvelualgoritmien kannalta on tärkeää tietää ennustettu aurinko- ja tuulienergiantuotanto alueittain. BCDC Sää -tutkimusryhmä pyrkii kehittämään menetelmiä, joilla voidaan automaattisesti muuntaa säätieto – tuuli ja auringon säteily – ennustetuksi energian tuotannoksi erityyppisten voimaloiden osalta.